Myślenie matematyczne

Zabawy i zadania dla starszych przedszkolaków. Rytmy. Liczenie i rachowanie.

Cena: 49,90 zł

Skuteczne przygotowanie dzieci do edukacji matematycznej w szkole. 40 propozycji zabaw i zadań, a dodatkowo kart pracy, których celem jest rozwijanie podstawowych zakresów myślenia matematycznego u dzieci cztero- i pięcioletnich: rytmów, liczenia i rachowania.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie scenariusze zabaw są łatwe do realizacji w każdych warunkach: sali przedszkolnej, a także ogrodzie?
  • Jakie są propozycje zabaw indywidualnych, zespołowych (grupa kilkorga dzieci) oraz grupowych (dla całej przedszkolnej grupy)?
  • Jakie umiejętności są potrzebne dla zrozumienia reguł matematycznych i efektywniejszego uczenia się?
  • Jaką rolę odgrywają rytmy w nauce?
  • Jak wpływać na umiejętności niezbędne do nauczenia się rachowania, zrozumienia pojęcia liczby, radzenia sobie z zadaniami z treścią, a także z różnymi sytuacjami problemowymi?
  • Jaką rolę odgrywa liczenie i rachowanie w nauce?