Terapia dysleksji. Grafomotoryka.

Karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Cena: 39,92 zł 49,90 zł

Seria „Terapia dysleksji” powstaje w oparciu o wieloletnie doświadczenie terapeutyczne Ireny Sosin. Przeznaczona jest do pracy korekcyjno-kompensacyjnej z uczniami szkół podstawowych. Książka zawiera 100 kart pracy na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • W jaki sposób realizować pracę korekcyjno-kompensacyjną z uczniami szkół podstawowych?
  • Czym są trudności grafomotoryczne?
  • Jak poziomy trudności zadań odpowiadają potrzebom dzieci, które nie uzyskały jeszcze gotowości szkolnej?
  • Jak poziomy trudności zadań odpowiadają potrzebom dzieci, które mają nasilone trudności w uczeniu się czytania i pisania?
  • Jak poziomy trudności zadań odpowiadają potrzebom dzieci, u których trudności te utrzymują się?
  • W jaki sposób zapewnić profesjonalną pomoc dla terapeuty podczas prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych?
  • W jaki sposób przeprowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?