Terapia dysleksji. Grafomotoryka.

Karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Cena: 49,90 zł

Seria „Terapia dysleksji” powstaje w oparciu o wieloletnie doświadczenie terapeutyczne Ireny Sosin. Przeznaczona jest do pracy korekcyjno-kompensacyjnej z uczniami szkół podstawowych. Książka zawiera 100 kart pracy na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Podkreśla, jak ważne są umiejętności pisania i czytania oraz ciągłe ich szlifowanie. Całość ćwiczeń składa się na naśladownictwo ruchów, koordynację motoryczną, dostrzeganie różnic i percepcję wzrokową. Każde zadanie dostosowane jest do poziomu zaawansowania grafomotorycznego dziecka, a zróżnicowana forma przekazu jest atrakcyjna w odbiorze. 

W naszej księgarni znajduje się także uzupełnienie niniejszego opracowania, przewidziane do ćwiczenia w domu, które pomoże w jeszcze lepszym kształtowaniu grafomotorycznych zagadnień. 

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • W jaki sposób realizować pracę korekcyjno-kompensacyjną z uczniami szkół podstawowych?
  • Czym są trudności grafomotoryczne?
  • Jak poziomy trudności zadań odpowiadają potrzebom dzieci, które nie uzyskały jeszcze gotowości szkolnej?
  • Jak poziomy trudności zadań odpowiadają potrzebom dzieci, które mają nasilone trudności w uczeniu się czytania i pisania?
  • Jak poziomy trudności zadań odpowiadają potrzebom dzieci, u których trudności te utrzymują się?
  • W jaki sposób zapewnić profesjonalną pomoc dla terapeuty podczas prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych?
  • W jaki sposób przeprowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Każde polecenie jest jasno i prosto sformowane, dlatego uczeń nie będzie miał trudności z wykonaniem ćwiczeń. Ponieważ opracowanie przeznaczone jest dla dzieci szkół podstawowych, poszczególne zadania dostosowane są do trudności, jakie mogą napotkać wraz z kolejnymi etapami kształcenia. Bogate i przyjazne rysunki zachęcają do pracy, a rozmaite polecenia sprawiają, że w ich wykonywaniu nie ma miejsca na monotonię czy nudę. Jako terapeuta w opracowaniu otrzymujesz gotowy plan pracy z uczniem, co przełoży się także na komfort samego nauczania.