Jak wspomagać rozwój przedszkolaka

Wspomaganie rozwoju mowy i przygotowanie do nauki czytania i pisania

Cena: 49,90 zł

Zbiór kart pracy na zajęcia wspomagające rozwój przedszkolaków (3-, 4- i 5-latków).

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Za pomocą jakich materiałów wspomagać rozwój mowy?
  • Jaki wpływ na rozwój mowy mają m.in. zabawy oddechowe, ćwiczenia ortofoniczne?
  • W jaki sposób wspomagać rozwój umiejętności porozumiewania się?
  • Za pomocą jakich metod przygotować  do nauki czytania i pisania?
  • Jaki wpływ mają ćwiczenia doskonalące wrażliwość słuchową?
  • Jakie są propozycje działań plastyczno - konstrukcyjnych, ćwiczeń  graficznych?
  • Które ćwiczenia wykorzystać na zajęciach indywidulanych, a jakie a zajęciach grupowych?
  • Jaki poziom trudności dososować do zajęć?