Metody twórcze wykorzystujące muzykę

Forma wspierania rozwoju psychomotorycznego dzieci

Cena: 14,90 zł

Muzyka od zawsze oddziałuje na duszę i ciało człowieka, ale w przypadku dzieci wpływa także na tempo ich rozwoju. Dzięki obcowaniu z muzyką dzieci potrafią lepiej rozumieć swoje otoczenie, własne odczucia i ćwiczą koncentrację, która jest niezbędna na etapie kształcenia i w codzienności dorosłego życia. Prócz tego nauka rytmu szlifuje umiejętności motoryczne i przestrzenne i kreatywnie oddziałuje na talenty dziecka. Nie można też zapominać o zbawiennej mocy muzyki w zakresie łagodzenia negatywnych emocji. 

W publikacji znajdziesz gotowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem muzyki przeznaczone dla starszych dzieci. Przeczytasz też o pedagogice Carla Orffa, metodzie aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss oraz o mobilnej rekreacji muzycznej. To szczególne narzędzie okaże się pomocą dydatktyczno-rozwojową w środowisku domowym i szkolnym. 

Patroni

Z e-booka dowiesz się:

 • Jakie założenia zawiera pedagogika Carla Orffa?
 • Jakie założenia towarzyszą metodzie aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss?
 • Jak zachęcić dziecko do mobilnej rekreacji muzycznej?
 • Jak pobudzić refleksje nad utworem muzycznym?
 • Jak pomóc dziecku stworzyć samodzielnie instrument muzyczny?
 • Jak połączyć taniec z instrumentacją?
 • Jak przygotować zajęcia ruchowo-muzyczne?
 • Jak zmniejszyć napięcie psychiczne u dzieci na zajęciach z udziałem muzyki?
 • Jak pogłębić relaks fizyczny i psychiczny podczas zajęć?
 • Jak rozwijać słuch muzyczny dzieci?
 • Jak poprawić samoocenę dziecka?
 • Jak kształtować zachowania prospołeczne na zajęciach muzycznych w grupie?
 • Jak rozwijać wyobraźnię muzyczną?
 • Jak szlifować talenty muzyczne dziecka?

Kontakt z muzyką jest dla dziecka źródłem twórczych poczynań, różnorodnych poszukiwań, stymuluje dziecko do samowyrażania siebie. Dzięki muzyce, w dziecku rozwijają się pozytywne cechy charakteru i zdolności poznawcze. W e-booku prezentujemy metody twórcze wykorzystujące muzykę, które dadzą dzieciom wiele radości. Warto prowadzić je jak najczęściej, zarówno w pracy nauczyciela, jak i terapeuty. 

Celem prezentowanych zajęć jest doskonalenie poczucia rytmu i pamięci muzycznej, rozwijanie słuchu muzycznego, wzmacnianie motywacji do działania, rozwijanie kreatywności czy poprawa samooceny i zwiększenie wiary we własne możliwości. Wszystkie scenariusze przeznaczone są dla dzieci starszych, w wieku 5-6 lat.