Metody twórcze wykorzystujące muzykę

Forma wspierania rozwoju psychomotorycznego dzieci e-book

Cena: 14,90 zł

W publikacji znajdziesz gotowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem muzyki przeznaczone dla starszych dzieci. Przeczytasz też o pedagogice Carla Orffa, metodzie aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss oraz o mobilnej rekreacji muzycznej.

Patroni

Kontakt z muzyką jest dla dziecka źródłem twórczych poczynań, różnorodnych poszukiwań, stymuluje dziecko do samowyrażania się. Dzięki muzyce, w dziecku rozwijają się pozytywne cechy charakteru i zdolności poznawcze. W e-booku prezentujemy metody twórcze wykorzystujące muzykę, które dadzą dzieciom wiele radości. Warto prowadzić je jak najczęściej, zarówno w pracy nauczyciela, jak i terapeuty. 

 

Z e-booka dowiesz się więcej o:

  • pedagogice Carla Orffa,
  • metodzie aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss,
  • mobilnej rekreacji muzycznej.


Celem prezentowanych zajęć jest doskonalenie poczucia rytmu i pamięci muzycznej, rozwijanie słuchu muzycznego, wzmacnianie motywacji do działania, rozwijanie kreatywności czy poprawa samooceny i zwiększenie wiary we własne możliwości. Wszystkie scenariusze przeznaczone są dla dzieci starszych, w wieku 5-6 lat.