Ocenianie kształtujące

Praktyczne wskazówki dla nauczycieli

Cena: 49,90 zł

Otrzymasz propozycje metod i technik takich jak np. Światła, Patyczki, Białe tablice, Niedokończone zdania.

Jesteśmy ciekawi, przy pomocy których zaaktywizujesz uczniów i ukierunkujesz ich uwagę na określony temat.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak zwiększyć efektywność kształcenia swoich uczniów?
  • Jak wspierać rozwój uczniów?
  • W jaki sposób polepszyć własne umiejętności z zakresu komunikacji?
  • W jaki sposób doskonalić relacje z uczniami?
  • Jakie sprawdzone metody i narzędzia są niezbędne w procesie oceniania kształtującego?
  • Jak właściwe nauczać?
  • Jakie są praktyczne wskazówki oceniania kształtującego?
  • Jakie są skuteczne narzędzia coachingowe wspierające formułowanie informacji zwrotnej?
  • Jakie są strategie efektywnego uczenia się w oparciu o ocenianie kształtujące?
  • Jakie są narzędzia wspierające i usprawniające twoją współpracę z uczniami?