Ocenianie kształtujące

Praktyczne wskazówki dla nauczycieli

Cena: 59,90 zł

Ta pozycja książkowa sprawi, że na ocenianie swoich uczniów spojrzysz zupełnie inaczej!

Stawianie ocen jest w rzeczywistości sztuką. Jak ocenić, by nie skrzywdzić? By potraktować każdego sprawiedliwie, biorąc pod uwagę jego słabe i mocne strony? W jaki sposób budować wśród uczniów atmosferę, która sprzyja nauce? Co zrobić, by uczeń potrafił w praktyce wykorzystać wiedzę, którą nabył w szkolnej ławce?

Dzięki publikacji otrzymasz propozycje metod i technik takich jak np. Światła, Patyczki, Białe tablice, Niedokończone zdania. Nauczysz się widzieć zasoby ucznia oraz wspierać jego indywidualny rozwój i osiągnięcia, a przede wszystkim zaczniesz wspierać uczniów w procesie ich kształcenia. A to z kolei wpłynie na poprawę efektów w edukacji.

Jesteśmy ciekawi, przy pomocy których zaaktywizujesz uczniów i ukierunkujesz ich uwagę na określony temat.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 • Jak zwiększyć efektywność kształcenia swoich uczniów?
 • Jak wspierać rozwój uczniów?
 • W jaki sposób polepszyć własne umiejętności z zakresu komunikacji?
 • W jaki sposób doskonalić relacje z uczniami?
 • Jakie sprawdzone metody i narzędzia są niezbędne w procesie oceniania kształtującego?
 • Jak właściwe nauczać?
 • Jakie są praktyczne wskazówki oceniania kształtującego?
 • Jakie są skuteczne narzędzia coachingowe wspierające formułowanie informacji zwrotnej?
 • Jakie są strategie efektywnego uczenia się w oparciu o ocenianie kształtujące?
 • Jakie są narzędzia wspierające i usprawniające twoją współpracę z uczniami?
 • W jaki sposób tworzyć pozytywną atmosferę, sprzyjającą uczeniu się?
 • Jak brzmi 10 zasad pomocnych w uczeniu się?
 • Na jakie pytania warto znaleźć odpowiedzi przed zastosowaniem nowej techniki nauczania?

W pozycji znajdziesz porównanie szkoły tradycyjnej do nowoczesnej, która aktualnie się kształtuje, kontekst wymogów podstawy programowej w odniesieniu do oceniania kształtującego i arkusz, który pomoże zarówno uczniowi, jak i nauczycielowi postawić sobie konkretne pytanie związane ze swoją edukacją i nauczaniem.