Wspieranie rozwoju poznawczego ucznia

Materiały i scenariusze dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Cena: 39,92 zł 49,90 zł

Publikacja zawiera zestaw tematycznych scenariuszy zajęć zintegrowanych dla klas 1-3, wskazówki dla nauczyciela, jak nauczać jednocześnie wychowując, nowoczesne i angażujące uczniów metody nauczania oraz praktyczne techniki i wskazówki, które wpłyną na polepszenie koncentracji i podzielności uwagi.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak wykorzystać konspekty zajęć zintegrowanych?
  • W jaki sposób skrócić maksymalnie czas przygotowywania zajęć?
  • Jak wykorzystać nowoczesne metody nauczania i sposoby ich zastosowania?
  • Jak uatrakcyjnić zajęcia, dzięki ciekawym kartom pracy, które będziesz mógł wykorzystać podczas zajęć?
  • W jaki sposób wykorzystać praktyczne rozwiązania, techniki i metody wspierająca Twoją codzienną pracę?
  • Jak wykorzystać zestaw tematycznych scenariuszy zajęć zintegrowanych dla klas 1-3?
  • Jak zachęcić uczniów do czytania?
  • Jak nauczać jednocześnie wychowując?
  • Jak wykorzystać nowoczesne i angażujące uczniów metody nauczania?
  • W jaki sposób wykorzystać praktyczne techniki i wskazówki, które wpłyną na polepszenie koncentracji i podzielności uwagi?