Wspieranie rozwoju poznawczego ucznia

Materiały i scenariusze dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Cena: 49,90 zł

Publikacja stanowi podporę edukacyjną, dydaktyczną i pedagogiczną dla nauczyciela/wychowawcy. Nowoczesne metody nauczania obejmują między innymi elementy wychowawcze, które oddziałują na rozwój emocjonalno-społeczny dziecka. Autorki w praktyczny sposób przedstawiają, jak pogodzić nauczanie z wychowywaniem szkolnym oraz jak podnieść koncentrację uczniów. Liczne scenariusze zajęć, opisy poszczególnych metod, ich cel, a także czas trwania określone są przy każdym nowym zadaniu. Ułatwi to realizację harmonogramu zajęć i skróci czas przygotowania się nauczyciela do prowadzenia lekcji. Scenariusze obejmują rozwój skupienia uwagi, umiejętności czytania oraz przyswajania wiedzy, co przełoży się na cały proces edukacji szkolnej dziecka. Przeznaczony jest dla klas wczesnoszkolnych. 

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  1. Jak wykorzystać konspekty zajęć zintegrowanych?
  2. W jaki sposób skrócić maksymalnie czas przygotowywania zajęć?
  3. Jak wykorzystać nowoczesne metody nauczania i sposoby ich zastosowania?
  4. Jak uatrakcyjnić zajęcia, dzięki ciekawym kartom pracy, które będziesz mógł wykorzystać podczas zajęć?
  5. W jaki sposób wykorzystać praktyczne rozwiązania, techniki i metody wspierająca Twoją codzienną pracę?
  6. Jak wykorzystać zestaw tematycznych scenariuszy zajęć zintegrowanych dla klas 1-3?
  7. Jak zachęcić uczniów do czytania?
  8. Jak nauczać jednocześnie wychowując?
  9. Jak wykorzystać nowoczesne i angażujące uczniów metody nauczania?
  10. W jaki sposób wykorzystać praktyczne techniki i wskazówki, które wpłyną na polepszenie koncentracji i podzielności uwagi?

Książka w umiejętny sposób przedstawi Ci podstawy współpracy i nawiązywania relacji wychowawczej z dziećmi. Niekiedy nie jest to łatwe, zważając na różne osobowości uczniów oraz ich pochodzenie środowiskowe czy kulturowe. Opracowanie pomaga w pokonaniu barier, dzięki czemu zwiększysz efektywność swoich metod nauczania i przyczynisz się do rozwoju społeczno-emocjonalnego swoich uczniów.