Matematyka w klasach I-III

Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie

Cena: 59,00 zł

Książka zawiera 110 różnorodnych kart pracy ćwiczących umiejętności z zakresu elementarnej arytmetyki u dzieci w klasach I-III. Bogato ilustrowane zadania, zabawy i gry matematyczne oraz zagadki doskonalą umiejętność liczenia.

Pokaż dziecku już na samym początku jego edukacyjnej drogi, jak fascynującą nauką jest matematyka!

Odpowiednio dobrane zadania, dostosowane do etapu rozwojowego ucznia, sprawią, że dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie w zakresie 100 staną się operacjami wykonywanymi z łatwością. Dziecko nabędzie umiejętności wykonywania w pamięci prostych obliczeń, nauczy się odpowiednio używać swoich zdolności w życiu codziennym dzięki zadaniom z treścią i usprawni grafomotorykę . Ćwiczenia zawarte w publikacji pobudzają umiejętność logicznego myślenia i kształtują aktywność umysłową dziecka.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • W jaki sposób ćwiczyć umiejętności: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia w zakresach do 10, do 20, do 50 i do 100?
  • Jak ćwiczenia w formie zabaw i gier matematycznych zastosować?
  • Jaki wpływ na naukę mają kolorowanki, uzupełnianki, zagadki?
  • Jak sprawić, aby dzieci polubiły liczenie?
  • Jak przełożyć operacje matematyczne na życie codzienne?
  • Jak połączyć naukę matematyki z zabawą i sprawić, by stała się ona dla dziecka przyjemnością?
  • W jaki sposób zachęcić dziecko do samodzielnego pokonywania trudności związanych z matematyką?

Książka zawiera 109 kart pracy z ćwiczeniami przeznaczonymi dla dzieci w wieku 7-10 lat. Znajdziemy tu między innymi zadania z treścią, rozwiązywanie zadań na podstawie ilustracji, wykonywanie rysunku na podstawie zadania, poprawianie niewłaściwych wyników, grafy, szeregowanie liczb, kolorowanie rysunków zgodnie z kodem, uzupełnianie zdań liczbami, drzewka, uzupełnianie brakujących pól oraz inne ćwiczenia kształtujące umiejętność dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia w zakresie 100.

Dodatkowo na końcu książki znajdują się wskazówki mające ułatwić pracę osobie dorosłej.