Ćwiczenia i zabawy dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Rozwój SI

Cena: 29,00 zł

Zaburzenia SI często towarzyszą dzieciom ze spektrum autyzmu, dlatego jednym z elementów terapii jest skupienie się na zaburzeniach sensorycznych. By jednak ćwiczenia były dopasowane do potrzeb dziecka, konieczne jest głębsze zapoznanie się z tematem i wnikliwe postawienie trafnej diagnozy.

Niniejsze opracowanie w konkretny, ale i wyszczególniony sposób przedstawia podział zaburzeń sensorycznych, proces przeprowadzania diagnozy, przedstawia możliwe drogi terapii dla poszczególnych grup i zawiera praktyczne scenariusze zabaw, podkreślając ich cel i główne zastosowanie.

To praktyczne narzędzie stanie się pomocą dla terapeutów, którzy chcą poszerzać swoje kompetencje oraz urozmaicić sposób prowadzenia zajęć. Będzie też wsparciem dla rodziców i opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu, którzy kontynuują terapię główną w środowisku domowym.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

W jaki sposób dzielimy zaburzenia sensoryczne?

Jakie objawy sygnalizują zaburzenia ze spektrum autyzmu?

Jak przeprowadzić diagnozę zaburzeń SI z dzieckiem ze spektrum autyzmu?

Od czego zależy dobrze dobrana terapia zaburzeń sensorycznych?

Jak dopasować stopień trudności ćwiczeń do umiejętności dziecka?

W jakim momencie zaproponować zmianę aktywności?

Jak uwzględnić naturalną sekwencję rozwojową dziecka?

Ponieważ zajęcia z dziećmi ze spektrum autyzmu wymagają wyczucia, elastyczności i zaangażowania ze strony terapeuty, warto odpowiednio zaplanować cały przebieg terapii i poszczególnych zajęć. Baczna obserwacja jak dziecko reaguje na konkretne ćwiczenia, pomoże dopasować odpowiedni zestaw zabaw, które nie tylko będą sprzyjały rozwojowi dziecka, ale i jego zaangażowaniu. Niniejsza pozycja prezentuje ćwiczenia stymulujące układ przedsionkowy, układ proprioceptywny, układ dotykowy, oraz stymulujące wzrok, słuch, węch i smak. Każdy ze scenariuszy zabaw został dokładnie opisany tj. cel, narzędzia niezbędne do wykonania ćwiczeń, wiek dziecka oraz przebieg zajęć krok po kroku.