Urszula Wyganowska

nauczyciel dyplomowany, pracuje jako pedagog specjalny w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie. Opracowała autorski program pt. „Jesteśmy tacy sami”, w ramach którego prowadzi cykle zajęć o tematyce niepełnosprawności i integracji z uczniami w swoje szkole, Szkoły Podstawowej nr 378 i z dziećmi z Przedszkola nr 157 „Przedszkola z Serduszkiem”. Jej działania mają na celu oswajanie dzieci, już od najmłodszych lat, że wokół nas żyją ludzie o odmiennym wyglądzie, zachowaniu, o ograniczonej sprawności. Uczy tolerancji i życzliwości wobec każdego człowieka. Przekazuje najmłodszym, że osoby z niepełnosprawnością nie oczekują pomocy, chcą być akceptowani, zrozumiani i przyjęci do wspólnej zabawy, nauki i wspólnego życia.