Promocja

Zeszyt nauczyciela. Scenariusze zajęć dla uczniów z zespołem Aspergera, autyzmem i niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim

Klasy I–III szkoły podstawowej

Cena: 41,65 zł 49,00 zł

Co mają ze sobą wspólnego uczniowie z Zespołem Aspergera, autyzmem i niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim? Ciężko im nawiązywać relacje społeczne i wyrażać własne emocje oraz odczucia.

Niniejsze scenariusze mają za zadanie to zmienić i wspomóc rozwój społeczny dzieci, który jest szczególnie ważny w początkowych relacjach wczesnoszkolnych. Prócz tego opracowanie kładzie nacisk na poznanie siebie, budowaniu przynależności do grupy, podniesieniu własnej samooceny i rozumieniu komunikatów przekazywanych przez otoczenie.

Medale, kolorowe obrazki, zdjęcia i zróżnicowana tematyka zachęci dzieci do rozwiązywania kart pracy, które jednocześnie znacząco ułatwią nauczycielom efektywną pracę z uczniami. Scenariusze przewidują pracę indywidualną, grupową i zbiorową, a przy tym niezwykle łatwo je modyfikować na potrzeby sytuacji.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 • Jak pomóc uczniowi akceptować samego siebie i podnieść własną samoocenę?
 • Jak pomóc dziecku zintegrować się z grupą i otoczeniem?
 • Jak stopniować poziom trudności ucznia w kwestii wykonywania zadań?
 • Jak współpracować z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim?
 • Na co zwracać szczególną uwagę przy współpracy z dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera?
 • Jak zniwelować lęki ucznia natury emocjonalnej?
 • Jak zwiększyć sukces na miarę możliwości ucznia?
 • Jak poprawić samodzielność ucznia?
 • Jak usprawnić orientację przestrzenną?
 • Jak utrwalać dzienne nawyki?
 • Jak poprawić funkcje fizyczne i umysłowe dziecka?
 • Jak doskonalić motorykę małą i dużą?
 • Jak kształtować świadomość przyrodniczą?
 • Jak wspomóc wrażliwości zmysłowe?
 • Jak wspomóc rozwój psychoruchowy dziecka?
 • Jak kształtować umiejętność interpretacji uczuć?
 • Jak rozumieć i analizować sygnały własnego ciała?
 • Jak rozwinąć komunikację niewerbalną?
 • Jak umiejętnie współdziałać z innymi?

Prócz tego scenariusze starają się wzmocnić wiarę we własne możliwości ucznia, co sprawi, że chętniej będzie przyswajał wiedzę podstawową i zaangażuje się w zajęcia lekcyjne.