Zajęcia specjalistyczne dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną

Cena: 49,00 zł

Niepełnosprawność sprzężona to stan, w którym u dziecka występują dwie formy niepełnosprawności, z dominacją jednej z nich. Rewalidacja uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną jest procesem długotrwałym i wymaga indywidualnych, ciągłych analiz lub nawet elastycznych zmian w toku nauczania. Potrzebna jest akceptacja ze strony rodziny, nauczycieli i otoczenia, by cały proces edukacji mógł w pełni przynosić oczekiwane rezultaty. Niniejsze karty zadań i scenariusze zostały opracowane z myślą o doskonaleniu funkcji niezaburzonych i usprawnianie tych, w których wystąpiły dysfunkcje. Wspomagają, rozwijają i usprawniają wielopłaszczyznowy rozwój dziecka.

W opracowaniu znajdziemy ćwiczenia m.in. doskonalące umiejętności mówienia, czytania, pisania, matematyczne, gramatyczno-ortograficzne, i obejmujące sprawności manualne i grafomotoryczne.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 • Jak usprawnić koncentrację uwagi na danym zadaniu?
 • Jak rozwijać logiczne myślenie?
 • Jak budować pozytywny obraz własnej osoby?
 • Jak pomóc dziecku z niepełnosprawnością otworzyć się na otoczenie?
 • Jak wzbudzić poczucie bezpieczeństwa na zajęciach?
 • Jak motywować dziecko do działania i by się nie poddawało w obliczu trudności?
 • Jak podtrzymywać uwagę i zainteresowanie dziecka?
 • Jak nauczyć dzieci by doprowadzały każdą czynność do końca?
 • Jak zaangażować dzieci do wypowiedzi słownych na określony temat?
 • Jak organizować sytuacje sprzyjające wykorzystaniu posiadanych sprawności?
 • Jak uwzględniać indywidualne potrzeby dziecka w procesie edukacji?
 • Jak zadbać o emocjonalny spokój dziecka?
 • Jak nauczyć się pracy w grupach?
 • Jak uwzględniać niepełnosprawność i ograniczenia innych członków grupy?

Dlaczego należy ćwiczyć pomimo trudności? Scenariusze zawierają atrakcyjne zadania i ćwiczenia, które spodobają się dzieciom oraz zachęcą je do pełnego zaangażowania. Prócz tego wskazują cele ćwiczeń, określają czas przeznaczony na zajęcia i niezbędne narzędzia edukacyjne, które są potrzebne do wykonania ćwiczeń.