Scenariusze zajęć dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Cena: 49,00 zł

Dzieci z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną muszą radzić sobie z wieloma trudnościami i barierami. Ponieważ towarzyszą im inne dolegliwości – na przykład zaburzenia mowy, obniżenie sprawności motorycznej, problemy z dostosowaniem społecznym z powodu zaburzeń emocjonalnych – nauczyciele, zarówno szkół publicznych jak i specjalnych, powinni regularnie podnosić swoje umiejętności edukacyjne. Nauczyciel powinien w jak najlepszy sposób i dostosowany do umiejętności ucznia przekazywać wiedzę oraz pomóc dziecku w interpretacji świta.

Niniejsze opracowanie zawiera konkretne scenariusze, które mogą okazać się niezwykle pomocne i sprawić, że uczeń z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną, bardzo dobrze odnajdzie się w otoczeniu i przejdzie cały cykl edukacji bez większych kłopotów.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 • Jak kształtować wrażliwość zmysłową?

 • Jak poprawić motorykę małą i dużą ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym?
 • Jak poprawić umiejętność kojarzenia?
 • Jak w pełni zaangażować dziecko do udziału w lekcji?
 • Jak zaciekawić ucznia i zachęcić do zdobywania wiedzy?
 • Jak kształtować umiejętności społeczne? Jak rozbudzić aktywność dziecka?
 • Jak wzmacniać poczucie bezpieczeństwa ucznia?
 • Jak pomóc uczniowi zasymilować się z grupą klasową?
 • Jak wzmocnić samoocenę ucznia z niepełnosprawnością intelektualną?
 • Jak usprawnić koordynację wzrokowo-ruchową?
 • Jak pobudzać i kształtować wyobraźnię ucznia?
 • Jak udoskonalać sprawność fizyczną dziecka?

Bycie nauczycielem dziecka z niepełnosprawnością intelektualną wymaga cierpliwości, ale i kreatywności, która sprawnie pobudzi dziecko do działania. Niniejsze opracowanie ma na celu ułatwienie Ci prowadzenie zajęć i osiągniecie jak najlepszych wyników rozwojowych ucznia. Dzięki Twojemu zaangażowaniu i stosowaniu wielu narzędzi dydaktycznych będzie mogło prowadzić normalne życie i nawiązywać relacje społeczne z korzyścią dla siebie i swojego poczucia bezpieczeństwa.