Zajęcia z dziećmi z afazją

Cena: 49,00 zł

Utrata zdolności mowy, pisania czy czytania jest najczęstszym objawem uszkodzenia mózgu. Afazja, o której mowa, dotyka również dzieci, które do tej pory nie miały problemów z powyższymi umiejętnościami. W zależności, od nasilenia afazji i jej okoliczności, bywa tak, że uczeń musi na nowo uczyć się podstawowych czynności komunikacyjnych.

Od rehabilitacji, jej sposobu, intensywności i motywacji zależy postęp terapii, a także odzyskanie utraconych zdolności. Niniejsze opracowanie zawiera przykładowe scenariusze zajęć dla uczniów cierpiących na afazję. Podzielone zostały według wieku edukacyjnego tj. pierwsza klasy podstawowe, starsze klasy podstawowe i klasy ponadpodstawowe. Dzięki temu stanowią uniwersalne źródło wiedzy nauczycielskiej i narzędzie edukacyjne, które wspomoże powrót do zdrowia ucznia z afazją.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 • Jak kształtować umiejętności językowe u ucznia z afazją?
 • Jak rozwijać sprawność motoryczną?
 • Jak rozwijać umiejętności koncentracji?
 • Jak wzmocnić samoocenę ucznia z afazją?
 • Jak motywować ucznia z afazją do tworzenia wypowiedzi ustnych?
 • Jak długo powinny trwać zajęcia?
 • Jak usprawnić motorykę ciała i dlaczego jest to ważne?
 • Jak utrwalić prawidłowe nazewnictwo? Jak doskonalić motorykę małą i dużą?
 • Jak odczuwać radość i satysfakcje z nauki pomimo trudności?
 • Jak doskonalić funkcje dotykowo-wzrokowo-słuchowe dziecka z afazją?
 • Jak kształtować twórcze myślenie? Jak zwiększać wrażliwość zmysłową wśród dzieci z afazją?
 • Jak kształtować umiejętność współpracy?
 • Jak dostrzec i doskonalić swoje mocne strony?
 • Jak utrwalić nabytą wiedzę i umiejętności?

Każdy ze scenariuszy zawiera opis celu, metody wykorzystanej w schemacie, narzędzia dydaktyczne oraz czas trwania zajęć. Stanowią one podstawę prowadzenia zajęć, ale pozwalają na dowolną modyfikację, która przyczyni się do indywidualnego rozwoju ucznia. Opracowanie zawiera atrakcyjne rysunki, piktogramy oraz ilustrację, które ożywią każde zajęcia i zachęcą dziecko do pełnego zaangażowania.