Ćwiczeniobook. Ćwiczenia dla dzieci z symptomami dysgrafii

Autor

Cena: 29,00 zł

Twierdzenie, że nasze pismo świadczy o charakterze i osobowości, nie zawsze jest trafne, szczególnie w stosunku do osób cierpiących na dysgrafię. To rodzaj dysleksji, który charakteryzuje się niestarannym, mało czytelnym pismem. Nie świadczy o ubytku czy zaburzeniu intelektualnym, a przyczyny dysgrafii są niezwykle zróżnicowane.

Łatwo ją dostrzec już na początku drogi edukacyjnej dziecka, gdy pomimo nauki liter i estetyki pisma, jego całkowicie odbiega od “standardowo zalecanego”. Prócz tego może mieć trudności w zapamiętywaniu treści, rozróżnianiem słów i trudności z czytaniem. Jak pomóc takiemu uczniowi pokonać powyższe kłopoty i poprawić jego zapis graficzny liter? Niniejsze opracowanie w praktyczny sposób przedstawia dostępne możliwości, dzięki którym nauczyciel wpłynie efektywnie na postępy ucznia.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 • Czym jest dysgrafia?
 • Jakie problemy przejawia uczeń z dysgrafią?
 • Jakie są przyczyny dysgrafii?
 • Jak motywować uczniów z dysgrafią?
 • Jak wesprzeć rozwój dzieci z dysgrafią?
 • Jak dostosować materiał do ucznia mającego problemy dysgraficzne?
 • Jak korzystać z dostępnych kart pracy?
 • Jak pobudzić motywację i koncentrację ucznia?
 • Jak za pomocą przykładów przekazać dziecku wiedzę?
 • Jak wpierać proces zapamiętywania informacji ucznia cierpiącego na dysgrafię?
 • Jakie metody edukacyjne należy zastosować?

Niniejsze karty pracy to zbiór ciekawych ćwiczeń i zadań zawierających zróżnicowane ilustracje i obrazki, które zachęcą dzieci do pełnego zaangażowania.

Dysgrafia to nie tylko niestaranne pismo, ale zaburzenia z zakresu rozmienia i analizy tekstu, przestrzeni, kształtów, a także trudność w zachowaniu koncentracji. Mając na celu całościowe wsparcie edukacyjne dziecka, autorzy opracowali kompleksowy zestaw ćwiczeń, które usprawniają każdy z potencjalnych dysfunkcyjnych mechanizmów.

Nauczyciel, ma zdecydowanie ułatwione zadanie i może gotowe karty pracy wprowadzić do planu zajęć na każdym jego etapie.