Ćwiczeniobook. Ćwiczenia dla dzieci z symptomami dysortografii

Autor

Cena: 29,00 zł

Jak nazwać niepoprawny zapis ortograficzny słów, mimo że autor zna dokładnie zasady pisowni? Dysortografią.

Jest to zaburzenie dyslektyczne, które znacząco rzutuje na procesie edukacyjnym dzieci. Nie tylko niepoprawnie zapisują tekst, ale mają tendencje do przestawiania liter, “gubienia ich”, a także mylenia głosek. Nie jest to zaburzenie wynikające z deficytu intelektualnego czy niechęci ucznia do nauki, jednak głęboko zakorzenione stereotypowe podejście środowiska może tak charakteryzować dyslektyka.

By temu zapobiec i ułatwić mu pokonywanie dysortograficznych trudności – które bez treningu mogą się nasilić – powstało niniejsze opracowanie. Zawiera karty ćwiczeń, wykorzystujące ilustracje i obrazki ułatwiające przyswojenie wiedzy, a także podnoszące atrakcyjność wykonywanych zadań.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 • Czym jest dysortografia?
 • Jakie problemy przejawia uczeń z dysortografią?
 • Jakie są przyczyny dysortografii?
 • Jak motywować uczniów z dysortografią?
 • Jak wesprzeć rozwój dzieci z dysortografii?
 • Jak dostosować materiał do ucznia mającego problemy dysortograficzne?
 • Jak korzystać z dostępnych kart pracy, by niwelować trudności dyslektyczne?
 • Jak pobudzić motywację i koncentrację ucznia cierpiącego na dysortografię?
 • Jak ułatwić uczniowi z dysortografią wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce?
 • Jak wpierać proces zapamiętywania informacji ucznia cierpiącego na dysortografię?
 • Jakie metody edukacyjne należy zastosować, by uczeń z dysortografią z chęcią podejmował wyzwania edukacyjne?

Dysortografia nie jest zjawiskiem pojedynczym, rzadkim czy mało spotykanym. Niemal w każdej klasie nauczyciel może napotkać ucznia z dysleksją i nasiloną którąś jej formą. Właśnie z tego powodu powinien podnosić swoje umiejętności dydaktyczne i posiadać narzędzia, które dostosowane będą do potrzeb ucznia. Dzięki temu cała klasa w równym tempie będzie mogła robić postępy, a dyslektyczny uczeń nie niechęci się do pracy na samym początku swojej drogi edukacyjnej.