Zajęcia z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym

Cena: 49,00 zł

Zagrożenie niedostosowaniem społecznym nie jest jedynie problemem uczniów wywodzących się ze środowisk trudnych czy patologicznych. Zjawisko to może dosięgnąć nawet tych najbardziej “idealnych i przykładnych” uczniów. Jak to możliwe? Na niedostosowanie społeczne składa się bardzo wiele czynników, a okres dojrzewania jest jednym z nich. Szukanie własnego JA, problemy natury osobistej, trudności z kontrolowaniem emocji czy uczuć mocno odbijają się na dojrzewającym człowieku.

Niniejsza publikacja została opracowana z myślą o nauczycielach, którzy mogą pomóc w dostosowaniu społecznym swoim podopiecznym. Wpłynie to na ich satysfakcjonujące, dorosłe życie, dokonywanie trafnych wyborów czy umiejętne samodoskonalenie. By jednak ten pozytywny scenariusz mógł być zrealizowany, niezbędne jest wprowadzenie niezbędnych wskazówek wychowawczych w środowisku szkolnym i domowym.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 • Jak być pewnym siebie?
 • Jak kontrolować trudne emocje?
 • Jak mówić o swoich uczuciach zgodnie z normami społecznymi?
 • Jak rozbudzać wyobraźnię? Jak kształtować umiejętności koncentracji?
 • Jak przełamywać własne bariery psychiczne?
 • Jak dostrzegać korzyści ze stosowania i przestrzegania określonych reguł?
 • Jak czerpać zadowolenie z pracy i współpracy?
 • Jak podnieść własną samoocenę?
 • Jak kształtować umiejętności społeczne ucznia?
 • Jak poprawić motorykę dużą i małą?
 • Jak wierzyć we własne możliwości?
 • Jak hamować zachowania i działania niepożądane?
 • Jak dostrzegać swoje pozytywne i mocne strony charakteru?
 • Jak skupić się na wykonywaniu określonych zadań?
 • Jak wzmacniać własne poczucie bezpieczeństwa?
 • Jak zaakceptować swoje wady?
 • Jak zrozumieć i zaakceptować innych?
 • Jak odczuwać pozytywne i przyjemne emocje podczas pracy w grupach?

Socjalizacja pomaga w integracji jednostki zagrożonej niedostosowaniem społecznym, która szczególnie jest na jej przejawy narażona w okresie szkolnym. Szybka interwencja ze strony nauczycieli i wychowawcy może przynieść niewymierne korzyści i zapobiec zachowaniom samodestrukcyjnym ucznia.