Egzamin ósmoklasisty. Pakiet I Zdam to! Język polski

Cena: 29,00 zł

Egzaminy i sprawdziany to codzienność każdego ucznia, jednak egzamin ósmoklasisty przyrównywany jest niekiedy do „małej matury”. Dlaczego? Bo sprawdza wiedzę ucznia z całego okresu szkoły podstawowej i w zależności od jego wyników może otworzyć drogę do wymarzonego toku dalszego kształcenia. Nic dziwnego, że uczniowie często stresują się na myśl o egzaminie ósmoklasisty.

Jak można temu zaradzić? Dzięki dobremu przygotowaniu! Nauczyciele robią, co mogą, by dopingować i wspierać swoich uczniów, jednak podstawa programowa jest bardzo obszerna. By ułatwić etap powtórzeniowo-przygotowawczy do egzaminu ósmoklasisty stworzono niniejsze opracowanie! Pakiet I skupia się na zagadnieniach lekturowych i jak podchodzić do zadań na egzaminie, by otrzymać jak najlepszy wynik. Zdecydowanie wesprze to uporządkowywanie harmonogramu powtórzeniowego na lekcjach i znacząco je uatrakcyjni!

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak uzyskać jak najlepszy wynik na egzaminie ósmoklasisty?
  • Od czego zacząć materiał powtórzeniowy, by uczniowie mogli praktycznie przyswoić wiedzę?
  • Jak uatrakcyjnić lekcje, dzięki czemu wzrośnie skupienie i koncentracja uczniów?
  • Jak czytać i omawiać teksty staropolskie?
  • Jak analizować lektury i tworzyć charakterystykę głównych bohaterów?
  • Jak utrwalić w pamięci uczniów zagadnienia gramatyczne?
  • Jak usystematyzować wiedzę uczniów?
  • Jakie ćwiczenia zrealizować przed egzaminem ósmoklasisty?
  • Jak motywować uczniów do regularnych powtórzeń w środowisku domowym?
  • Bal z postaciami z lektur – czym jest i jak może pomóc w przygotowaniu do egzaminu?

Nauczyciel jako mentor ma za zadanie powtórzyć materiał i przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty. By zrobić to skutecznie, warto, aby kreatywnie podchodził do planowania swoich zajęć. W celu ułatwienia zróżnicowania form lekcji przygotowano załączniki z propozycjami i konspektem zajęć. Dzięki nim nauczyciel gotowy wzorzec może dostosować do potrzeb klasy i podnieść jakość swojego nauczania, czego efektem będą świetne wyniki jego wychowanków z egzaminu ósmoklasisty!

Ponadto pakiet zawiera KOD QR i nagranie wideo, którego prowadzącą jest uznana nauczycielka Izabela Bartol, podczas którego omawia techniki pamięciowe, które przyczynią się do lepszego zapamiętywania przez uczniów treści z omawianych tematów lekcyjnych. Dodatkowo dowiemy się, jak przygotować uczniów do rozwiązywania zadań zamkniętych sprawdzających wiedzę i umiejętności z zakresu nauki o języku.

Widzimy więc, że całokształt pakietu jest niezwykle dopracowany i skomponowany tak, by przyczynić się do sukcesów edukacyjnych uczniów i nauczycieli!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Sprawdź artykuł: Ballada romantyczna. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego