Egzamin ósmoklasisty. Pakiet II Zdam to! Język polski

Cena: 29,00 zł

Kolejna odsłona opracowania wspomagającego nauczycieli w przygotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Język polski jest przedmiotem niezwykle wymagającym, pełnym analiz, zapamiętywania, przetwarzania i tworzenia. Pisanie rozprawki, opowiadania czy interpretacja wierszy są na porządku dziennym, a co ważniejsze nierozerwalnie stanowią element egzaminu kończącego szkołę podstawową. Jak przygotować uczniów do tego ważnego dla nich wydarzenia?

Jak zmotywować ich do działania, nauki i przyswojenia pokaźnej ilości materiału. Niniejsza pozycja to poradnik nauczycielski, który podpowiada, na co zwrócić uwagę podczas powtórzeń materiału i zawiera scenariusze lekcji, które skupiają się na wątkach egzaminacyjnych. Dzięki nim uczniowie odniosą jak największą korzyść, a nauczyciel kompleksowo wywiąże się ze swojej roli przygotowawczego mentora i opiekuna.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak przygotować zestawy zadań powtórzeniowych dla ucznia zgodnie z podstawą programową?
  • Jak pomóc uczniom zmierzyć się z ogromem informacji?
  • Jak przygotować uczniów do prawidłowej analizy i interpretacji lektur?
  • Jak prowadzić zajęcia w sposób ciekawy dla uczniów?
  • Jak ułatwić uczniom zapamiętywanie materiału?
  • Jakie prace domowe mogą utrwalić wiedzę ucznia, którą wykorzysta podczas egzaminu ósmoklasisty?
  • Co zrobić, gdy uczniowie nie radzą sobie z danym zagadnieniem, które obejmuje egzamin ósmoklasisty?
  • Jak przygotować zajęcia powtórzeniowe w parach i grupach?
  • Jak wspierać i motywować uczniów przed egzaminem ósmoklasisty?
  • Jak nauczyć uczniów uzasadniania własnej opinii w odniesieniu do czytanego tekstu?

Lekcje nie powinny zawierać jedynie materiału powtórkowego. Powinny wskazywać uczniom jak samodzielnie wykorzystać zdobyte informacje i wykorzystywać je podczas rozwiązywania innych zadań. Kreatywne myślenie i umiejętność tworzenia słownych obrazów mogą niezwykle pomóc podczas egzaminu ósmoklasisty. Nauczyciel zatem powinien się skupić na indywidualnych umiejętnościach wypowiedzi ucznia, a nie tylko na jego wiedzy. Pomogą w tym scenariusze zajęć, które zawierają informacje dotyczące narzędzi dydaktycznych, czasu lekcji, głównego celu oraz sposobu realizacji lekcji.

Prócz tego pakiet zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencyjnych pomocy edukacyjnych, gdyż zawiera informacje jak nauczyć uczniów sporządzania praktycznych myślograficznych notatek i infografiki, które ułatwią zapamiętanie omawianych tematów i będą gotowymi materiałami do powtórek.

Wskazuje dodatkowo jak za pomocą aplikacji Quizlet, Quizizz i Worldwall powtórzyć z klasą najbardziej istotne motywy z lektur, które stanowią nieodłączny element zadań egzaminacyjnych.

Zapraszamy również do przeczytania innego artykułu: Ballada romantyczna. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego