Terapia afazji dla młodzieży i dorosłych

Cena: 29,00 zł

Ta pozycja pomoże w terapii młodzieży i osób dorosłych! Atrakcyjne ćwiczenia pomogą zmotywować się także osobom, które nie potrafią pogodzić się ze swoimi ograniczeniami i przymusie walki z nimi.

Wciąż mało jest publikacji uwzględniających ćwiczenia dla osób dorosłych, a także młodzieży. A przecież te osoby wymagają nieco innego podejścia! Autorka nie zapomniała o tym – zadania w kartach pracy są dojrzałe, wyglądają poważnie, a przy tym są atrakcyjne i pozwalają ćwiczyć ekspresję językową, rozumienie języka mówionego i tekstów pisanych.

Polecenia w kartach pracy brzmią krótko i zrozumiale, a zadania mają różny stopnień trudności, można je także dostosować do poziomu osoby zmagającej się z afazją. Ćwiczenia pozwalają na wzbogacenie słownictwa czynnego i biernego i ćwiczą mowę tak, by była ona zrozumiała dla odbiorcy.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

• Jak pomóc pokonać ograniczenia w odbiorze dźwięków i mowy osobie zmagającej się z afazją?

• W jaki sposób kształtować umiejętności w zakresie komunikacji?

• Za pomocą jakich ćwiczeń pokonywać trudności w zakresie samodzielnego konstruowania zdań i wypowiedzi oraz przekazywaniu informacji?

• Jak wykorzystać karty pracy, które są dostosowane do możliwości poznawczych osoby dorosłej lub młodzieży z afazją?

• Jakich ćwiczeń użyć w pracy z pacjentem dorosłym, by nie czuł się on infantylizowany i traktowany w terapii jak dziecko?

• Za pomocą jakich zadań ćwiczyć wyzwalanie i prowokowanie wypowiedzi?

Publikacja zawiera 22 karty pracy. Są one oznaczone piktogramem oznaczającym, że nadają się do pracy z dziećmi w wieku szkolnym i osobami dorosłymi, dotkniętymi afazją. W pozycji znajdziesz zadania, które ćwiczą określanie stosunków przestrzennych, budowanie zdań i ich uzupełnianie, wzbogacają słownictwo bierne i czynne, wyzwalają wypowiedzi i pomagają w kategoryzowaniu.

Na końcu ćwiczeń znajduje się miejsce na notatki w celu notowania postępów pacjenta i spostrzeżeń dotyczących terapii.