Zdrowie psychiczne w szkole

Ankiety dla nauczycieli

Autor

Cena: 19,90 zł

Pakiet zawiera 7 profesjonalnych, przemyślanych i starannie wykonanych ankiet, do wypełniania przez nauczycieli. Znajdą one zastosowanie w każdej szkole, w której jakość kształcenia uczniów, a także dbałość o ich dobrostan psychiczny i fizyczny jest ważna dla personelu.

Dzięki ankietom nauczyciel może uporządkować, a także samozdiagnozować trudności związane ze swoją grupą lub pojedynczym uczniem, a także jego środowiskiem. Może być ona także źródłem wartościowych informacji, zebranych w celu stworzenia opinii potrzebnej do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Ankiety mogą okazać się przydatne także wtedy, gdy nauczyciel odczuwa potrzebę usprawnienia i zmian swoich metod nauczania. Pozwolą mu zorientować się, w jaki sposób jego oddziaływania edukacyjne wpływają na dziecko, a także znaleźć dystraktory przeszkadzające uczniowi w nauce.

Patroni

Dzięki ankietom przeznaczonym dla nauczycieli dowiesz się:

  • W jaki sposób uszeregować wiadomości związane z dzieckiem z zaburzeniami lękowymi? Jakie mogą być przyczyny zaburzeń? Jak wyglądało życie dziecka do tej pory i jakie są postawy w rodzinie dziecka?
  • W jaki sposób zebrać wiadomości, które mogą być potrzebne dyrekcji, szkolnemu pedagogowi, psychologowi albo podmiotom zewnętrznym, jak poradnia psychologiczno-pedagogiczna?
  • W jaki sposób nauczyciel podchodzi do kształcenia osób z niepełnosprawnościami? Jakie są jego postawy wobec osób niepełnosprawnych?
  • Czy nauczyciel posiada umiejętności, zasoby i dodatkowe wykształcenie potrzebne do przyjęcia do grupy osobę z niepełnosprawnością?
  • Co można poprawić w funkcjonowaniu szkoły, by stała się ona przyjazna dla uczniów z niepełnosprawnością?
  • W jakim stopniu uczeń jest samodzielny? Jakie działania należy podjąć, by zwiększyć samodzielność dziecka?
  • W jaki sposób rozmawiać z rodzicami o zmianach w programach wychowawczo-profilaktycznym?

Pakiet przesyłamy w formie e-zipa, co pozwala na zmniejszenie śladu węglowego i jest formą wygodniejszą, niż forma tradycyjna.