Edukacja włączająca sposobem na zwiększenie szans rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Cena: 49,00 zł

Czym jest edukacja włączająca? Czy dotyczy tylko dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? W jaki sposób korzystać z metod wspomagających edukację włączającą? Które placówki powinny uwzględniać w sposobie nauczania edukację włączającą? Na te i inne pytania odpowiada niniejsza pozycja, która nie tylko pomaga zagłębić się w temat, ale oferuje praktyczne działanie, poprzez starannie opracowane scenariusze zajęć. Każdy z nich podzielony został według grupy wiekowej, obejmując przedział od 3 do 6 lat.

Prócz tego forma ćwiczeń, a także dokładny opis i instruktaż włączenia ich podczas zajęć, umożliwia elastyczne dopasowywanie poszczególnych zadań do indywidualnych potrzeb dziecka. Całość stanowi solidną bazę rzetelnych informacji i wskazówek, jak wprowadzić edukację włączającą zgodnie z jej założeniami i prawnymi wymaganiami.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

Czym jest i na czym polega edukacja włączająca?

Jaki specjalista zajmuje się edukacją włączającą?

W jaki sposób opracować indywidualny plan rozwoju dziecka?

Jak powinna wyglądać dokumentacja dla każdego dziecka objętego formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Jak powinny przebiegać zajęcia uwzględniające edukację włączającą?

Jak pomóc w ogólnej adaptacji w placówce dzieciom o zróżnicowanym poziomie niepełnosprawności?

Stworzone na potrzeby opracowania scenariusze zajęć, to autorski sposób przedstawienia tolerancji i metod, które mają na celu zburzenie barier pomiędzy osobami niepełnosprawnymi a osobami zdrowymi. W łatwy i przystępny sposób wskazują różnice społeczne, podkreślając, że inność nie jest wadą, a wymaga wyłącznie innego podejścia – komunikacyjnego, emocjonalnego czy społecznego. Każda z kart zawiera opis celów, metod pracy, formy pracy, a także niezbędnych narzędzi dydaktycznych do wykonania ćwiczeń, co przyczynia się do sprawnego przeprowadzenia lekcji. Ćwiczenia są niezwykle zróżnicowane i uwzględniają zadania ruchowe, co wpłynie korzystnie na fizyczne umiejętności dzieci oraz uatrakcyjni formę zajęć.