dr n. hum. Ewa Jeżewska-Krasnodębska

Neurologopeda, pedagog specjalny, neuroterapeuta. Biofeedback, terapeuta Integracji Bilateralnej, Metody Warnkego, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzi zajęcia na studiach neurologopedycznych i liczne szkolenia dla logopedów. Adiunkt na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego w Warszawie i kierownik Studiów Neurologopedycznych na tej uczeni. Założycielka i opiekun merytoryczny Centrum Terapii Dziecka w Otwocku, ekspert w zakresie logopedii i pedagogiki specjalnej w MEN. W praktyce zawodowej specjalizuje się w diagnozie i terapii różnych zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych, szczególnie w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej i wczesnego wspomagania rozwoju, w diagnozie i terapii autyzmu, opóźnienia rozwoju mowy, zaburzenia pochodzenia korowego oraz dyslalii.