Ewa Małachowska

neurologopeda, logorytmik, glottodydaktyk, oligofrenopedagog, ekspert
MEN, posiada I Stopień Specjalizacji Zawodowej z logopedii oraz Certyfikat Zawodowy Logopedy.
Prowadzi zajęcia praktyczne i teoretyczne ze studentami studiów stacjonarnych i podyplomowych
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pełni funkcję
Przewodniczącej Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów.