Agnieszka Kowalska

logopeda i filolog polski, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, zajmuje się diagnozą i terapią dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami mowy i komunikacji,
w szczególności osób ze spektrum autyzmu.