Dorota Maciejewska

logopeda, neurologopeda. Na co dzień pracuje w Zespole Kształcenia
i Wychowania w Bielkówku i prowadzi prywatną praktykę. Pracuje zarówno z dziećmi
z wadami wymowy oraz z zaburzonym rozwojem mowy na tle całościowych zaburzeń rozwoju,
jak i z dorosłymi z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego.