Rola pedagoga specjalnego w placówce przedszkolnej

Cena: 49,00 zł

Praca pedagoga specjalnego to niezwykle ważna funkcja w placówce edukacyjnej – nie obejmuje wyłącznie nadzoru pedagogicznego i analizy postępów podopiecznych, a ściśle opiera się na niesieniu pomocy i wspieraniu rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami. Pedagog specjalny w porozumieniu z pozostałymi nauczycielami i opiekunami dziecka tworzy indywidualny plan rozwoju obejmujący edukację, funkcje poznawcze i relacje społeczno-emocjonalne.

By ułatwić mu planowanie zajęć, a także wspomóc kreatywne podejście do tworzonych ćwiczeń, przedstawiamy niniejsze opracowanie, które zawiera praktyczne scenariusze zajęć dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Prócz tego zawiera informacje dotyczące metod pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami i wskazówki jak prawidłowo stworzyć indywidualny plan rozwoju.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

Jak prawidłowo opracować diagnozę funkcjonalną dziecka?

Jak stworzyć indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny?

Jakie metody warto wykorzystać podczas pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami?

Jak wspierać u dziecka doskonalenie umiejętności rozpoznawania oraz nazywania uczuć?

W jaki sposób wspierać przedszkolaka w radzeniu sobie z emocjami i pomóc mu w ich interpretacji?

Jak zabawy relaksacyjne i odprężające mogą wpłynąć na rozwój przedszkolaka ze specjalnymi potrzebami?

Rola pedagoga specjalnego jest ewidentnie stanowiskiem wyjątkowym, ale i bardzo wymagającym. Oczywiście nie należy umniejszać działań pozostałych nauczycieli i pedagogów, ale warto podkreślić, że pedagog specjalny pełni znacznie szersze znaczenie w placówce edukacyjnej. Musi być wyczulony na potrzeby swoich podopiecznych – nawet takie, których nie są sami świadomi. Niezbędna jest przy tym komunikacja pedagoga specjalnego z pozostałymi członkami zespołu nauczycielskiego, by efektywnie i konsekwentnie realizować opracowany indywidualny plan rozwoju danego przedszkolaka. Opisywany e-book pomoże zrobić to płynnie i sprawnie.