Agata Krzyżon

logopeda, neurologopeda, logopeda wczesnej interwencji. Od 2013 roku pracuje
w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Placówka w Dzierżążnie. Słuchaczka Filologicznych
Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim, w trakcie odbywania specjalizacji
w dziedzinie neurologopedii. Ponadto logopeda w przedszkolu (od 2010 roku) oraz wykładowca
w szkole prywatnej (od 2015 roku).