Bestseller

Materiały do pracy z uczniem z niepełnosprawnością

Cena: 49,90 zł

Publikacja przygotowana z myślą o uczniu z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, zawierająca zestaw praktycznych ćwiczeń z zakresu: pracy z tekstem, wypowiedzi pisemnych i ustnych, procesów poznawczych oraz psychoedukacji.

Książka zawiera ćwiczenia i karty pracy uwzględniające cele i treści nauczania zawarte w podstawie programowej, przekształcone w taki sposób by dostosować zadania do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ciekawe i przejrzyste ćwiczenia usprawniają motorykę małą, koordynację wzrokowo-ruchową i pomagają rozwijać sprawność językową, co z kolei wpływa na rozbudzenie w dziecku wiary w swoje możliwości i siły.

W publikacji nie zapomniano o nauczycielu i terapeucie, dla którego przewidziano szereg wskazówek, dzięki czemu w jeszcze skuteczniejszy sposób może on podejmować pracę z dzieckiem.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • W jaki sposób znacznie przyspieszyć przygotowanie i ułatwić prowadzenie zajęć?
  • W jaki sposób pracować z uczniami z klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjalistami?
  • O czym należy pamiętać w trakcie pracy z dzieckiem z orzeczeniem?
  • Jak rozwijać psychoedukację, pracę z tekstem, wypowiedzi pisemne i ustne, procesy poznawcze?
  • Jakich zasad powinny przestrzegać osoby realizujące indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim?
  • Kto powinien realizować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny z uczniem?
  • Co należy do zakresu zintegrowanych działań terapeutów i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną?
  • Jaką pomoc można wprowadzić w przypadku wystąpienia trudności?

Na samym wstępie książki znajdziemy wskazówki niezbędne do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Następnie publikacja podzielona jest na cztery działy: praca z tekstem, wypowiedzi pisemne i ustne, procesy poznawcze, psychoedukacja. Każdy dział opatrzony jest odrębnymi ćwiczeniami i kartami pracy, a także wskazówkami dla nauczyciela lub terapeuty.