Materiały do pracy z uczniem z niepełnosprawnością

Cena: 39,92 zł 49,90 zł

Publikacja przygotowana z myślą o uczniu niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim, zawierająca zestaw praktycznych ćwiczeń z zakresu: pracy z tekstem, wypowiedzi pisemnych i ustnych, procesów poznawczych oraz psychoedukacji.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • W jaki sposób znacznie przyspieszyć przygotowanie i ułatwić prowadzenie zajęć?
  • W jaki sposób pracować z uczniami z klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjalistami?
  • O czym należy pamiętać w trakcie pracy z dzieckiem z orzeczeniem?
  • Jak rozwijać psychoedukację, pracę z tekstem, wypowiedzi pisemne i ustne, procesy poznawcze?