Zajęcia z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym

Cena: 49,00 zł

Autorska propozycja zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, zawierająca wartościowe scenariusze dla każdej grupy wiekowej, objętej obowiązkiem szkolnym. Świat dźwięków, kraina bajek, ekologia czy sprawność ruchowa – każdy temat przedstawiony jest tak, by w maksymalny sposób wykorzystać zasoby ucznia w edukacji specjalnej.

Wysokiej jakości scenariusze zajęć wesprą Cię w organizacji nowatorskich i przemyślanych lekcji, dzięki temu uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną łatwiej przyswoją wiedzę. Karty pracy dostosowane są do uczniów, którzy uczą się wolniej i potrzebują więcej czasu oraz motywacji do podjęcia aktywności. Także w przebiegu zajęć autorka pamiętała, by postawić nacisk na ćwiczenie praktycznych umiejętności, związanych z czynnościami codziennymi, które pomogą w późniejszym usamodzielnianiu.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • W jaki sposób wprowadzać zasadę stopniowania trudności i indywidualizacji podczas edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną?
  • Co możemy zrobić, by rozwijać u dziecka zainteresowania i predyspozycje, a także umiejętności poznawcze?
  • Jak możemy pomóc dziecku utrwalać nawyki dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i higienę?
  • W jaki sposób wdrażać uczniów do pojmowania oraz przestrzegania norm i zasad przyjętych w grupie?
  • Co możemy zrobić, by kształtować w dziecku poczucie czasu i przestrzeni oraz rozwijać wrażliwość zmysłów?
  • Jak wspierać uczniów w podejmowaniu prób samodzielnej wypowiedzi?

Publikacja zawiera 8 scenariuszy zajęć: po 3 dla klas I-III I IV-VIII oraz 2 dla uczniów szkoły podstawowej. Są one przeznaczone do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Każdy scenariusz jest dokładnie opisany i zawiera cele ogólne i szczegółowe, metody i techniki pracy, potrzebne pomoce dydaktyczne i orientacyjny czas trwania oraz formy pracy i dokładnie opisany przebieg zajęć. W pozycji znajdziesz także ciekawe dodatki, jak imienny „dyplom ekologa” oraz miejsce na notatki na końcu.