Doskonalimy warsztat pisarski w klasach VI-VIII

Scenariusze lekcji, ćwiczenia, testy

Cena: 49,90 zł

Jak pisać żywo i barwnie, a jednocześnie poprawnie stylistycznie?
W nowej publikacji znajdziesz 9 scenariuszy lekcji wraz z testami sprawdzającymi dla uczniów, przygotowanymi w taki sam sposób, jak egzamin ósmoklasisty.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak pisać żywo i barwnie, a jednocześnie poprawnie stylistycznie?
  • W jaki sposób przeprowadzić ciekawe lekcje o: wyrazach nacechowanych emocjonalnie, związkach frazeologicznych i ich źródłach, i o różnych stylach wypowiedzi?
  • Jakie są rekomendacje do sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów?
  • W jaki sposób przygotować dzieci do egzaminu ósmoklasisty?
  • Jak wdrożyć i wykorzystywać w nauce testy przygotowane w taki sam sposób, jak egzamin ósmoklasisty?