Doskonalimy warsztat pisarski w klasach VI-VIII

Scenariusze lekcji, ćwiczenia, testy

Cena: 49,90 zł

Jak pisać żywo i barwnie, a jednocześnie poprawnie stylistycznie?

W nowej publikacji, przeznaczonej dla nauczycieli klas VI-VIII, znajdziesz 9 scenariuszy lekcji wraz z testami sprawdzającymi dla uczniów, przygotowanymi w taki sam sposób, jak egzamin ósmoklasisty.

Ciekawe scenariusze zajęć sprawią, że lekcje staną się dla Twoich uczniów atrakcyjne, a wiedza sama będzie wchodzić do głowy! Wartościowe zadania kształcą sprawne posługiwanie się językiem polskim i precyzyjne formułowanie myśli, co pozwala na świadome używanie środków językowych, dostosowanych do celu wypowiedzi i sytuacji.

Testy sprawdzające wiedzę pomogą Ci się zorientować czy materiał został przez uczniów opanowany, czy też potrzebne są dodatkowe zajęcia.

Ta pozycja sprawi, że wszelkie związki frazeologiczne, zdrobnienia i style wypowiedzi nie będą miały przed Twoimi uczniami żadnych tajemnic!

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak pisać żywo i barwnie, a jednocześnie poprawnie stylistycznie?
  • W jaki sposób przeprowadzić ciekawe lekcje o: wyrazach nacechowanych emocjonalnie, związkach frazeologicznych i ich źródłach, i o różnych stylach wypowiedzi?
  • Jakie są rekomendacje do sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów?
  • W jaki sposób przygotować dzieci do egzaminu ósmoklasisty?
  • Jak wdrożyć i wykorzystywać w nauce testy przygotowane w taki sam sposób, jak egzamin ósmoklasisty?
  • W jaki sposób uczyć się stylów wypowiedzi podczas pracy w grupach?

Pozycja zawiera 9 scenariuszy lekcji, przeznaczonych dla uczniów klas VI-VIII, przygotowujących się do testu ósmoklasisty. Prócz nich, znajdziesz tam także „pomysł na ciekawą lekcję”, przebieg zajęć z etapami lekcji, karty pracy z zadaniami dla ucznia oraz test sprawdzający poziom zdobytej wiedzy, w dwóch wersjach.

W publikacji zobaczysz takie zadania, jak: pisanie streszczenia, praca ze słownikiem języka polskiego, uzupełnianie zdań, tabelki, krzyżówki, rebusy i praca w grupach.

Na końcu każdej karty ćwiczeń znajduje się proponowana praca domowa, w celu przećwiczenia materiału omawianego na lekcji.