Uczeń zdolny - metody pracy

Cena: 49,90 zł

Uczeń zdolny to uczeń, który ma wysoki iloraz inteligencji, duże osiągnięcia, charakteryzuje go poznawczy niepokój, ma szereg nowych pomysłów i rozwiązań, które wychodzą poza schemat i nie boi się wyzwań.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak pracować z uczniem zdolnym?
  • Jak docenić jego potencjał?
  • W jaki sposób rozwijać jego pasje i zainteresowania?
  • Jak zmotywować go do działania?
  • Na jakie problemy może natrafić nauczyciel, pracując z uczniem utalentowanym?