Zeszyt nauczyciela Scenariusze zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Zespół Downa

Cena: 49,00 zł

Autorka scenariuszy podeszła do tematyki dzieci z Zespołem Downa ze szczególną troskliwością i chęcią stworzenia jak najbardziej efektywnego uzupełnienia edukacyjnego. Ponieważ dzieci z Zespołem Downa często charakteryzują się niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, Autorka wykorzystując swoje doświadczenie i specjalistyczną siedzę, opracowała scenariusze skierowane do uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Mimo że Zespół Downa pomimo zróżnicowanego stopnia zaawansowania choroby posiada wiele cech wspólnych, główne różnice widoczne wśród dzieci jest ich własną osobowość i upodobania. Scenariusze mają na celu sprzyjanie rozwojowi pasji i szczególnych umiejętności, skupiając się na talentach uczniów.

Nauczyciel korzystający z opracowania może łatwiej i efektywniej przygotowywać się do zajęć, które zdecydowanie zyskają na wartości, dzięki swojej zróżnicowanej formie, jaką zapewniają scenariusze.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 • Jak poszerzać światopogląd uczniów z zespołem Downa?
 • Jak zachęcić uczniów do wykonywania ćwiczeń?
 • Jak elastycznie dostosować prezentowane scenariusze do osobowości i potrzeb ucznia?
 • Jak wykorzystać piosenki i wierszyki do przyswojenia podstawowej wiedzy?
 • Jak zapewnić dzieciom z zespołem Downa komfort emocjonalny i poczucie bezpieczeństwa podczas zajęć?
 • Jak doskonalić umiejętności motoryczne dzieci?
 • Jak doskonalić umiejętności mówienia o sobie i przekazywania informacji?
 • Jak utrwalić nabytą wiedzę?
 • Jak nauczyć uczniów asertywności i wyrażania swojego zdania?
 • Jak przygotować ulubione danie?
 • Jak tworzyć listę potrzeb, listę zakupów i jak dysponować pieniędzmi?
 • Jak przygotować uczniów z zespołem Downa do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu?
 • Jak korzystać z informacji zawartych w internecie?

Scenariusze nie skupiają się jedynie na „typowej” szkolnej edukacji, a ułatwiają przyswojenie wiedzy codziennej m.in. dlaczego higiena jest ważna, jak zapamiętać części swojego ciała i jak posługiwać się dokumentami tożsamości. Dzięki temu dzieci z zespołem Downa mogą dążyć do samodzielności i komfortowego funkcjonowania w społeczeństwie.