Workbook nauczyciela. Ćwiczenia dla dzieci z SPD

Karty pracy

Cena: 49,00 zł

Czy SPD (Semantic-Pragmatic Disorder) jest dla Ciebie obcym terminem? Jeśli tak, jest to pozycja wręcz obowiązkowa! W dostępny i łatwy do zrozumienia sposób objaśnia, co każdy nauczyciel może zrobić, by pomóc uczniowi z SPD oraz tłumaczy definicje, najważniejsze pojęcia, a także istotę problemu, z jakim zmagają się dzieci z SPD.

Workbook „Ćwiczenia dla dzieci z SPD” przeznaczony jest dla nauczycieli kształcących dzieci w I-III klasie szkoły podstawowej. To właśnie od nauczyciela oraz sposobu prowadzenia przez niego zajęć w dużej mierze zależy sukces terapeutyczny. Jak prowadzić lekcje w klasie, w której znajduje się dziecko lub dzieci z SPD? W publikacji zostały dokładnie omówione wszelkie zasady, jakie należy brać pod uwagę, a także ćwiczenia, dzięki którym poprawimy w znaczny sposób funkcjonowanie naszych uczniów.

Patroni

W publikacji znajdziesz objaśnienie zaburzenia, jakim jest SPD, a także atrakcyjne karty ćwiczeń, dzięki którym pomożesz uczniom w usprawnieniu percepcji wzrokowej, spostrzegawczości, pamięci i umiejętności czytania ze zrozumieniem. Na końcu workbooka znajduje się miejsce na notatki, które możesz wykorzystać do opisania postępów ucznia.

Publikacja odpowiada na takie pytania, jak:

  • Czym jest SPD i jakie pojęcia warto znać, by pojąć istotę tego zaburzenia?
  • Co oznacza fakt, że dziecko ma problem z przetwarzaniem informacji?
  • Jakie są możliwe przyczyny Semantic-Pragmatic Disorder?
  • Po jakich symptomach można poznać dziecko z SPD? Co odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu tych dzieci?
  •  W jaki sposób należy pracować podczas zajęć z dzieckiem z SPD, by osiągnąć sukces terapeutyczny i wychowawczy?
  • Co, jako nauczyciele, możemy poradzić rodzicom, którzy chcą ćwiczyć ze swoim dzieckiem z SPD w domu?
  • W jaki sposób wspierać rozwój dziecka z SPD poza szkołą? Jakich zajęć dodatkowych warto poszukać?
  • Jakie konkretne umiejętności rozwijają karty pracy, zawarte w publikacji?
  • W jaki sposób najlepiej wydawać polecenia dziecku z SPD?