Ćwiczenia dla dzieci z FAS

Karty pracy

Autor

Cena: 49,00 zł

FAS, czyli Alkoholowy Zespół Płodowy występuje w wyniku narażenia dziecka w stadium płodowym na alkohol. Nigdy nie wiemy, jaka dawka alkoholu jest tą bezpieczną, dlatego jedynym sposobem, by przeciwdziałać FAS, jest całkowite odstawienie tej używki na czas ciąży.

Prezentujemy interesujące i atrakcyjne karty pracy, w których, poza ćwiczeniami dla uczniów klas I-III, opisana jest istota Alkoholowego Zespołu Płodowego, sposoby wspierania rozwoju dziecka, a także wskazówki mogące pomóc dla rodzicom i nauczycielom – dzięki którym będą mogli oni wesprzeć dziecko z FAS w radzeniu sobie z trudnościami, jakie niesie to zaburzenie.

Przy problemach w nauce ważna jest systematyczna i ciągła praca. Nasze ćwiczenia poprawiające między innymi spostrzegawczość oraz logiczne myślenie sprawią, że dziecko będzie miało szansę na optymalny rozwój.

Patroni

„Ćwiczenia dla dzieci z FAS” to nowatorska pozycja zawierająca aż 28 kart pracy o tematyce zwierzęcej i domowej. Zadania zostały tak umieszczone, by łatwiejsze przeplatały się z trudniejszymi, zachęcały do stałej gimnastyki umysłowej i inspirowały dzieci do dalszych poszukiwań.

W kartach pracy znajdziesz takie ćwiczenia, jak: nauka czytania ze zrozumieniem, pisania odpowiedzi, rysowanie po śladzie oraz quizy. Dzięki temu uczniowie mają okazję oswoić się ze swoimi emocjami i nazwać je, nauczyć się pisać w liniaturze, płynnie czytać, a także doskonalić percepcję wzrokową, spostrzegawczość i myślenie logiczne.

Publikacja odpowiada na pytania:

  • Jakie są dokładniejszy przyczyny Alkoholowego Zespołu Płodowego? Czy możemy zrobić coś, by go uniknąć?
  • Jakie objawy są charakterystyczne dla FAS?
  • Czy można zapobiec niepełnosprawności intelektualnej u dzieci z FAS?
  • W jaki sposób najlepiej pracować z dzieckiem z Alkoholowym Zespołem Płodowym w szkole i w domu?
  • Co możemy zrobić, by łagodzić napięcia i frustracje związane z niepowodzeniami szkolnymi?
  • Jakie metody terapeutyczne mogą wesprzeć rozwój dziecka?