Ćwiczenia dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Cena: 14,90 zł

Zagrożenie niedostosowaniem społecznym to ogromny problem zauważalny u coraz młodszych dzieci. Wycofanie, brak chęci do działania, stany lękowo-depresyjne czy negowanie wszelkich zasad i norm mogą być sygnałami ostrzegawczymi niedostosowania społecznego. Wpływają na nie warunki rodzinne dziecka, jego otoczenie szkolno-rówieśnicze oraz skłonności genetyczne. Szybka reakcja i praktyczna pomoc pomogą jednak uporać się z tym niebezpiecznym zagrożeniem, rzutującym na dorosłość i życie dziecka. 

Niniejsza publikacja składa się z porad, wskazówek i metody pracy z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym w klasach I-III szkoły podstawowej. Ponadto zawiera gotowe ćwiczenia i scenariusze zajęć do wykorzystania na lekcjach i w domu, a ich różnorodna forma i dodatki w postaci piktogramów znacząco uatrakcyjnią dziecku przyswajanie wiedzy i realizację ćwiczeń.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak rozpoznać ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym?
  • Jak znaleźć główny powód niedostosowania społecznego ucznia?
  • Jak pomóc dziecku w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami?
  • Jak ukierunkować rozwój ucznia poprzez wykorzystanie jego zainteresowań?
  • Jak współpracować z rodzicami dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym?
  • Jak modyfikować niepoprawne wzorce zachowań wśród uczniów?
  • Jak współpracować z innymi nauczycielami ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym?
  • Jak nawiązać bliską i bezpieczną relację z uczniem, by pomóc mu wdrażać prawidłowe wzorce zachowań?

Dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym należą do grupy uczniów z SPE. To właśnie nim poświęcony jest niniejszy e-book - omawia problematykę niedostosowania społecznego, wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem zagrożonym niedostosowaniem społecznym oraz porady nt. wspierania prawidłowego rozwoju dziecka. 

W publikacji znajdą Państwo ponad 40 ćwiczeń, które mogą być zastosowane zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej - podczas zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, świetlicowych, w szkole oraz w domu.