Scenariusze zajęć dla dzieci z niedostosowaniem społecznym

Autor

Cena: 49,00 zł

Nie ma dzieci złych i zdemoralizowanych – są uczniowie podatni na wpływy, niezrozumiani, z zaburzeniami więzi uczuciowych, którzy potrzebują naszej pomocy! Zaproponowane scenariusze zajęć w pełni pomogą Ci w przygotowaniu uczniów z niedostosowaniem społecznym i trudnymi zachowaniami do pełnego uczestnictwa w grupie społecznej.

Zadania przeznaczone są w dużej mierze do pracy grupowej i dostosowane do indywidualnej grupy wiekowej. Ich zaletą jest łatwość modyfikacji pod konkretnych uczniów. Każdy scenariusz jest odpowiednio opisany, co pomoże Ci przygotować się do zajęć.

Dzięki atrakcyjnym i wysokiej jakości ćwiczeniom uczniowie nabiorą pewności siebie i dostrzegą swoje mocne strony, a także zalety przebywania w grupie rówieśniczej. Rozbudowane metody pracy pozwolą na wyzwalanie ich kreatywności i wzmocnią wiarę w możliwości dziecka.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak wspomagać dziecko z niedostosowaniem społecznym?
  • W jaki sposób rozwijać samoświadomość dzieci i wzmacniać ich samoocenę?
  • Co zrobić, by kształtować umiejętność oceny swojego zachowania u dzieci?
  • Jak pomóc dziecku w nabyciu kompetencji odpowiedniej komunikacji?
  • W jaki sposób kształtować umiejętność współpracy, empatię i odpowiedzialność?
  • Co możesz zrobić, by pomóc dziecku zrozumieć emocje swoje i innych?
  • Jak utrwalać u dzieci i młodzieży prawidłowe wzorce zachowań?

Publikacja zawiera 9 scenariuszy zajęć, po 3 dla każdego etapu: klasa I-III, klasa IV-VIII i szkoła ponadpodstawowa. W każdym scenariuszu dokładnie omówione są cele ogólne i szczegółowe zajęć, metody i techniki pracy, potrzebne pomoce dydaktyczne oraz orientacyjny czas trwania, a także formy pracy i przebieg zajęć. Zaproponowane przez autorkę ćwiczenia sprawią, że dziecko z niedostosowaniem społecznym dostrzeże swoje mocne i słabe strony, nauczy się radzić ze swoimi emocjami i rozumieć potrzeby innych, zrozumie także korzyści wynikające z przyjaźni oraz będzie potrafiło reagować w sposób prawidłowy w rozmaitych sytuacjach.