Ćwiczenia dla dzieci z zespołem Aspergera

Cena: 34,90 zł

Dzieci z Zespołem Aspergera wymagają odpowiedniego podejścia edukacyjno-wychowawczego. Są to dzieci inteligentne, ale często wolące integrować się z osobami od siebie dużo starszymi. Nie ma w tym nic złego, ale obcowanie z rówieśnikami i nawiązywanie z nimi relacji przyczyni się do całościowo-prawidłowego rozwoju o charakterze wielopłaszczyznowym.

Niniejszy e-book zawiera ćwiczenia dla dzieci z Zespołem Aspergera, które mogą być wykorzystane w pracy indywidualnej, jak i grupowej - podczas zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, świetlicowych, w szkole oraz w domu. Pomoże dziecku z Zespołem Aspergera  w nauce pokonywania trudnych i stresujących sytuacji, rozumieć odczucia innych, komunikację, a także otworzyć się na otoczenie i wyjść poza schematy swojej codzienności.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie są objawy Zespołu Aspergera?
  • Jakie podejście powinni przejawiać rodzice i nauczyciele dziecka z Zespołem Aspergera?
  • Jak pomóc dziecku z Zespołem Aspergera polepszyć komunikację z otoczeniem?
  • Jak nauczyć dziecko z Zespołem Aspergera technik relaksacyjnych?
  • Jak system nagradzania może pomóc w edukacji dziecka z Zespołem Aspergera?
  • Jak stosować niewerbalne sygnały w ramach ćwiczeń?
  • Jak stworzyć bezpieczną atmosferę podczas zajęć i ćwiczeń?
  • Jak pomóc dziecku z Zespołem Aspergera uporać się z trudnymi i negatywnymi emocjami?
  • Jak poprawić percepcję wzrokową, motorykę i koncentrację uwagi ucznia z Zespołem Aspergera?
  • Jak wspierać logiczne myślenie ucznia?

Z publikacji dowiedzą się Państwo, co należy do najczęstszych symptomów zespołu Aspergera, jakie są zasady pracy z dzieckiem oraz jak wspierać jego rozwój. Ponadto otrzymają Państwo wskazówki szczególnie przydatne dla nauczycieli i rodziców, które można zastosować w codziennej pracy. E-book zawiera ćwiczenia i karty pracy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, które podzielone są tematycznie.