Dr Adriana Kloskowska

Nauczyciel dyplomowany, polonista, pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pracy z uczniami z autyzmem, terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej, wykładowca akademicki, doradca zawodowy i coach kariery, dyrektor i szkoleniowiec w Impuls do Rozwoju Edukacji, dyrektor, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy w Impuls do Rozwoju Specjalistyczne Centrum Neurorozwojowe w Grudziądzu, autorka materiałów i programów szkoleniowych oraz licznych artykułów, które publikuje m.in. w „Charakterach”, „Małych Charakterach”, „Głosie Pedagogicznym”, „Monitorze Dyrektora Szkoły”, „Monitorze Dyrektora Przedszkola”, „Forum Placówek Niepublicznych”, „Życiu Szkoły”, „Polonistyce”, „Terapii Specjalnej”, redaktor naczelna „Kwartalnika Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej Integracja Sensoryczna” (1–3/2021), członek Rady Merytorycznej przy Zarządzie Stowarzyszenia Terapeutów Neurorozwojowych, pasjonatka ludzkiego mózgu, propaguje edukację opartą na wiedzy z zakresu neuronauki, prowadzi na FB strony Impuls do Rozwoju Edukacji, Impuls do Rozwoju Specjalistyczne Centrum Neurorozwojowe oraz grupy Impuls dla nauczycieli, Impuls dla rodziców; mama nastolatki.