Jak wspierać rozwój przedszkolaka? Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym

Cena: 49,00 zł

Zaburzenia sensoryczne u dzieci w wieku przedszkolnym nie są rzadkością i mogą znacząco zaburzać ich prawidłowe postrzeganie świata. Liczne bodźce mogą negatywnie wpływać na dzieci z zaburzeniami SI, gdyż ich mózg nie potrafi w pełni ich przetworzyć. To może wywoływać nadwrażliwość na światło, dźwięki, dotyk lub zapachy i wiele innych.

Współpraca z dzieckiem z zaburzeniami sensorycznymi powinna być mocno dostosowana do jego indywidualnych potrzeb, a nie traktowana ogólnikowo. By ułatwić to zadanie opiekunom przedszkolnym, którzy nie zawsze są w stanie opracować konkretny plan działania, Autorka stworzyła celowe scenariusze zajęć, które wspomogą proces edukacyjny dzieci z zaburzeniami SI. Ich wielobarwność zadań i ćwiczeń daje możliwość wybrania najlepszego planu lekcji, a także dostosowania do aktualnych potrzeb przedszkolaka.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 • Czym jest zaburzenie integracji sensorycznej?
 • Jak się objawiają zaburzenia z zakresu SI?
 • Jak wygląda terapia zaburzeń integracji sensorycznej?
 • Jak wspomagać rozwój integracji sensorycznej w środowisku domowym?
 • Jakie zabawy będą wspierać rozwój SI?
 • Jak w praktyce wykorzystać scenariusze zajęć dołączonych do opracowania?
 • Jak kształtować umiejętności skupienia się na zadaniu?
 • Jak wspierać rozwój umiejętności dźwiękonaśladowczych?
 • Jak rozwijać motorykę przedszkolaka?
 • Jak wspierać umiejętność zapamiętywania?
 • Jak kształtować spostrzegawczość, współzawodnictwo i koordynację wzrokowo-ruchową u dzieci z zaburzeniami SI?

Dzieci z zaburzeniami SI mogą cechować się wycofaniem lub wręcz przeciwnie – nadpobudliwością, które uniemożliwiają im prawidłowe odnalezienie się w grupie przedszkolnej. Zbyt duży przekaz bodźców mocno je dekoncentruje, dlatego niekiedy ważne jest nie tylko dobranie samych ćwiczeń wspomagających, ale również miejsca, gdzie dzieci mogą je wykonać. Całe opracowanie wskazuje, jak można zapewnić dzieciom z zaburzeniami SI jak najlepszych warunków do nauki i umożliwić korygowanie zaburzenia.