Terapia pedagogiczna w przedszkolu z elementami SI. Rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej

Autor

Cena: 49,00 zł

Koordynacja wzrokowo ruchowa to umiejętność łączenia wiadomości, które przekazuje oko do mózgu z wykonywaniem konkretnej czynności. Dzięki prawidłowej “współpracy” oko-ręka jesteśmy w stanie rysować, pisać, tworzyć, manipulować przedmiotami oraz wykonywać ćwiczenia gimnastyczne. By jednak proces ten przebiegał płynnie i bez zakłóceń, należy go ćwiczyć już od wczesnego dzieciństwa.

Z myślą o najmłodszych, a także o opiekunach przedszkolnych, autorzy niniejszej publikacji opracowali praktyczne scenariusze zajęć, które w atrakcyjny sposób, za pomocą zabawy, szlifują te niezbędne umiejętności.

Scenariusze podzielono na działy ćwiczące orientację przestrzenną, motorykę, rozwój mowy i rozwój społeczny, dzięki czemu koordynacja wzrokowo-ruchowa kształtowana jest w zróżnicowanych, codziennych sytuacjach.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 • Jak ćwiczyć umiejętności wzrokowo-ruchowe w przestrzeni?
 • Czym jest koordynacja wzrokowo-ruchowa?
 • Dlaczego to takie istotne, by ćwiczyć koordynację wzrokowo-ruchową?
 • Jak wyrobić sprężystość chodu?
 • Jak wzmacniać stawy skokowe i siłę mięśni nóg?
 • Jak doskonalić umiejętność rzutu do celu?
 • Jak doskonalić równowagę?
 • Jak kształtować prawidłową postawę ciała?
 • Jak kształtować umiejętność skupienia uwagi?
 • Jak rozwijać dziecięcą spostrzegawczość?
 • Jak wzmocnić mięśnie rąk i palców?
 • Jak usprawnić motorykę małą?
 • Jak kształtować prawidłowy tor oddechowy?
 • Jak usprawnić narządy mowy?

Opiekun przedszkolny nie tylko pełni pieczę nad bezpieczeństwem dzieci, ale realizuje program edukacyjny, który ma przygotować je do nauki wczesnoszkolnej. Prócz tego dba o ich sprawność, regularny rozwój władz poznawczych i szkolenie nowych umiejętności. Niniejsze scenariusze mają ułatwić to zadanie, dlatego zawierają dokładne wskazówki dla opiekuna, dotyczące przebiegu zabaw i niezbędnych narzędzi, które są potrzebne w realizacji głównych założeń wspólnych zajęć.