Sensozabawy

Cena: 29,00 zł

Wspólna zabawa nie tylko urozmaica czas, ale jest niesamowicie atrakcyjną formą poznawczą. Dzieci w łatwy i szybki sposób przyswajają wiedzę, a przy tym mogą kreatywnie się rozwijać. Sensozabawy dodatkowo skupiają się na dzieciach z zaburzeniami SI i pomagają im jeszcze lepiej poznawać środowisko i własne otoczenie. Pomagają wyrażać własne uczucia, rozumieć emocje innych, a co ważniejsze ułatwiają w pokonywaniu barier czy lęków.

Zestawy propozycji zabaw zawierają informacje dotyczące wieku uczestników, ich ilości, czasu trwania zabawy i niezbędnych narzędziach dydaktycznych.

Dzięki temu opiekun przedszkolny lub rodzic w łatwy i szybki sposób zorganizuje ciekawe i niezwykle rozwojowe zajęcia! Pozostała seria opracowań z uwzględnieniem rozwoju sensoryki tj. Sensoczytanie i Sensoplastyka również dostępna jest w naszej księgarni.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak pomóc dziecku w wyrażaniu swoich emocji i uczuć?
  • Jak pomóc dziecku z zaburzeniami Si akceptować emocje i uczucia innych?
  • Jak wyrównać poziom pomiędzy dziećmi aktywnymi, a mało aktywnymi?
  • Jak przedstawić dziecku nowe metody komunikacji i zachowań?
  • Jak zredukować lęki dziecka z zaburzeniami SI?
  • Jak trenować umiejętności psychosocjalne dziecka? Jak nauczyć dzieci zabawy i komunikacji w grupie?
  • Jak zachęcić dzieci do aktywnego udziału w zajęciach?
  • Jak nauczyć zasad fair play i godzić się z przegraną?
  • Jak wspomagać koncentrację dziecka?

Sensozabawy to podręcznikowy poradnik sprawdzający się w edukacji przedszkolnej i domowej. Propozycje zabaw są bardzo urozmaicone, wpływają na motorykę dziecka, pobudzają je do działania, kreatywnego myślenia i pomagają rozumieć wszystkie barwy uczuć. Zawierają także informacje, jakie efekty rozwojowe powinno osiągnąć dziecko i wskazówki dotyczące ich pogłębiania.

Liczne ilustracje i ćwiczenia z przyjemnością zaangażują do zabawy dzieci nieśmiałe i nadpobudliwe ruchowo, uwzględniając indywidualny charakter czy potrzeby dziecka.