Terapia pedagogiczna w przedszkolu z elementami SI. Zaburzenia przetwarzania słuchowego

Cena: 49,00 zł

Niniejsza publikacja została poświęcona zaburzeniom przetwarzania słuchowego. Omówiono w niej zmysł słuchu, jego ważną rolę w procesach integracji sensorycznej oraz podkreślono jakie czynniki warunkują uwagę słuchową. Oprócz tego przedstawiono gry i zabawy, które usprawniają proces przetwarzania słuchowego oraz wskazówki, jak na co dzień stymulować rozwój percepcji słuchowej dzieci. Całość stanowi część praktyczną, zawierając dokładnie opracowane karty pracy i pełni funkcję uzupełniającą dla części merytorycznej: Zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci w wieku przedszkolnym. Zbiór dobrych praktyk dla nauczycieli i rodziców. Ćwiczenia i zabawy przeznaczone są dla dzieci wieku przedszkolnego – 4, 5 i 6 lat – a każdy ze scenariuszy szczegółowo opisuje przebieg zajęć i podkreśla ich główny cel, jaki należy osiągnąć.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

Jak doskonalić uwagę słuchową dziecka?

Co robić, aby wspierać dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego?

Jak reagować w sytuacjach trudnych dla dziecka z takimi zaburzeniami?

Jak doskonalić koordynację wzrokowo-ruchową?

Jak kształtować umiejętności naśladownictwa ruchowego przedszkolaka?

Jak rozwijać i doskonalić umiejętności grafomotoryczne?

W jaki sposób pomóc dziecku doskonalić świadomość własnego ciała i orientacji w schemacie własnego ciała?

Jak doskonalić płynność ruchową dziecka?

Jak doskonalić sprawność spostrzegania i dostrzegania różnic?

w jaki sposób wspierać koncentrację dziecka i jego umiejętność zapamiętywania?

Jak stymulować układ dotykowy i koordynację oburęczną?

Całość została stworzona przez specjalistów, a nie copywriterów, dzięki czemu możesz mieć pewność, że opracowanie zawiera skuteczne – i niejednokrotnie autorskie – metody działania oraz pracy, a nie są jedynie schematycznym przedstawieniem rozwiązań, powielanym z innych źródeł. Prócz tego scenariusze zajęć charakteryzują się dokładnym opisem przebiegu zajęć, niezbędnych narzędzi do wykonania zadania i metodyki pracy. To znacząco i przyspiesza przygotowanie nauczyciela do lekcji, zwiększając jego efektywność i skuteczność.