Zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci w wieku przedszkolnym

Zbiór dobrych praktyk dla nauczycieli i rodziców

Cena: 29,00 zł

Ucho jest nie tylko narządem słuchu, ale i równowagi, dlatego tak istotne jest, by dzieci okresu przedszkolnego szkoliły swoje umiejętności słuchowe. Prawidłowe interpretowanie bodźców docierających do ludzkiego organizmu, gwarantuje harmonijny rozwój, a integracja sensoryczna pozwala na pogłębianie i zapamiętywanie doświadczeń, które umożliwiają dokładne poznanie otoczenia i świata. Niniejsze opracowanie stanowi pomoc nauczycielsko-pedagogiczną, skupiając się na rozwoju układu przedsionkowego, tak ważnego w procesach przetwarzania słuchowego. Zawiera liczne informacje, porady oraz propozycje zabaw dla dzieci, które całościowo będą wspierać integrację sensoryczną i niwelować ewentualne zaburzenia czy braki. Całość pozwala na przemyślane planowanie i realizowanie wsparcia edukacyjnego dzieci wieku przedszkolnego z zakresu przetwarzania słuchowego i integracji SI.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

Jaką rolę odgrywa zmysł słuchu w procesach integracji sensorycznej?

Jakie czynniki warunkują uwagę słuchową i lokalizację źródła dźwięku?

Jak rozpoznać zaburzenia przetwarzania słuchowego?

Jak wspierać dziecko z zaburzeniami przetwarzania słuchowego?

Jakie ćwiczenia pomagają dziecku się uspokoić i wyciszyć zmysły?

Jak reagować w trudnych sytuacjach, wynikających z zaburzenia procesów słuchowych?

Co zrobić, gdy dziecko boi się niektórych dźwięków?

Co zrobić, gdy dziecko nie reaguje na swoje imię?

Jak stymulować rozwój percepcji słuchowej?

Jakie gry i zabawy usprawniają proces przetwarzania słuchowego?

Niniejsze opracowanie można określić jako „pigułkę wiedzy wraz z rozwiązaniami” z zakresu zaburzeń procesów przetwarzania słuchowego. Będzie idealną pomocą dydaktyczną dla nauczycieli, którzy przedstawione informacje mogą wykorzystać podczas rozmów z rodzicami lub opiekunami dzieci, wskazując na ewentualne rozwiązania indywidualnych problemów słuchowych przedszkolaka. Prócz tego zawiera przykładowe zabawy i rymowanki tematyczne, które można wykorzystać podczas zajęć, jednocześnie uatrakcyjniając wspólną naukę czy ćwiczenia.