Wielozmysłowe poznawanie świata

Metody edukacji i terapii oparte na polisensorycznym poznawaniu świata e-book

Cena: 14,90 zł

Poznawanie świata poszerza horyzonty, światopogląd, ubogaca doznania i przyczynia się do samorozwoju oraz kształtuje osobowość i charakter. Widząc, jak jest to istotne, należy zadbać, by dzieci od jak najmłodszych lat mogły poznawać świat wszystkimi zmysłami.  Dzięki temu osiągną pełnię samorozwoju i będą prawidłowo interpretować otaczającą je przestrzeń. Jak jednak to robić? Warto angażować dzieci do wspólnych zabaw i ćwiczeń, które najłatwiej przekażą im wiedzę, praktyczne informacje i zachęcą do dalszego procesu poznawczego. 

Niniejszy e-book zawiera metody edukacji i terapii oparte na polisensorycznym poznawaniu świata. W publikacji są również gotowe scenariusze zajęć dotyczące działania wielozmysłowego z wykorzystaniem metody edukacji przez ruch oraz ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych z wykorzystaniem elementów Metody Dobrego Startu.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak rozwijać motorykę małą?
  • Jak rozwijać umiejętności analityczne i logicznego myślenia dziecka?
  • Jak zaangażować wszystkie zmysły do poznawania otoczenia?
  • Jak nauczyć dziecko koncentracji i zwracania uwagi na drobne szczegóły?
  • Jak rozwija koordynację ruchową? 
  • Jak przygotować się i zrealizować zajęcia poznawcze?
  • Jaką rolę odgrywa nauczyciel w procesie poznawania świata?
  • Jak zachęcić dziecko do samodzielnego odkrywania wiedzy o świecie?
  • Jak wzbudzać zainteresowanie światem u dziecka? 
  • Jak w grupie poznawać świat?


Otaczający nas świat jest różnorodny i wieloznaczny. Aby dziecko mogło zrozumieć i zinterpretować docierające do niego informacje, musi potrafić je dostrzegać. W e-booku piszemy o wielozmysłowym poznawaniu świata, omawiamy metody edukacji i terapii oparte na polisensorycznym poznawaniu świata. Może się to odbywać na przykład za pomocą edukacji przez ruch czy Metodą Dobrego Startu.

Proponujemy 4 scenariusze zajęć, których celem jest rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, usprawnianie motoryki małej, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, czy aktywizacja zmysłów.