Motoryka mała

Metody i formy terapii doskonalenia motoryki małej e-book

Cena: 14,90 zł

Rozwój małej motoryki zawiera się w całościowym rozwoju psychomotorycznym dziecka, która rozwija się podczas działania. Podczas doskonalenia motoryki małej wzmacniane są takie umiejętności jak: kontrolowane ruchy rąk i palców, chwytanie przedmiotów jedną ręką bez pomocy, manipulowanie nimi w celu wykonania zadania i skoordynowane używanie obydwu rąk. Im częściej ćwiczy się motorykę małą, tym powyższe umiejętności się rozwijają i utrwalają, dzięki czemu dziecko może szlifować swoje pasje, talenty i doskonalić władze poznawcze.

W publikacji przedstawiono metody i formy terapii doskonalenia motoryki małej, uwzględniając ćwiczenia manualne (wycinanie, malowanie, rysowanie, budowanie, lepienie i dopasowywanie), zabawy i liczne, zróżnicowane gry, dzięki czemu dziecko z radością i przyjemnością będzie realizowało zamieszczony w opracowaniu program.

Patroni

Z e-booka dowiesz się:

 • Jakie są orientacyjne umiejętności w poszczególnych okresach rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym?
 • Jakie są symptomy zakłóceń motoryki małej?
 • Jaka jest rola dotyku w rozwoju motoryki małej?
 • Jakie są etapy rozwoju funkcjonalnego ręki?
 • Jakie są metody i formy pracy wykorzystywane w terapii ręki?
 • Jakie są zasady pracy z dzieckiem leworęcznym?
 • Jak utrwalić nabyte umiejętności ucznia?
 • Jak prowadzić zajęcia grupowe z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb poszczególnych uczniów?
 • Jak stopniować trudności zadań i ćwiczeń?  
 • Jak doskonalić koordynację ruchową dziecka?
 • Jak wyrównać zaburzenia czucia powierzchownego i głębokiego?
 • Jak rozwijać precyzję ruchów?
 • Jak rozwijać zainteresowania dziecka uwzględniając ćwiczenie motoryki małej?
 • Jak stymulować ciągły i stabilny rozwój dziecka?
 • Jak wzmacniać motywację do nauki i uczyć samodzielności rozwojowej motoryki małej?

Publikacja przedstawia metody i formy terapii doskonalenia motoryki małej. E-book zawiera też trzy gotowe scenariusze zajęć przydatne w pracy nauczyciela przedszkola, dzięki którym z łatwością wdroży ćwiczenia w swojej klasie. 

Każda karta pracy zawiera informację o ilości osób mogących wziąć udział w ćwiczeniu, miejscu zajęć i niezbędnych pomocy dydaktycznych. Dzięki temu cały plan zajęć przebiegnie sprawnie i harmonijnie.