Zajęcia z uczniami słabowidzącymi

Cena: 49,00 zł

Wzrok jest niezwykle ważnym narzędziem i naszym najważniejszym zmysłem, za pomocą którego możemy się uczyć i poznawać świat. Gdy zawodzi, edukacja jest niezwykle utrudniona. Odpowiedzią jest nasza „Teczka pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego”, w której znajdziesz scenariusze zajęć napisane z myślą o uczniu słabowidzącym.

Autorka kart pracy uwzględniła niezwykle ważną w tym przypadku edukacyjną zasadę poglądowości i konkretności nauczania. Ćwiczenia pozwalają na poznawanie świata wieloma zmysłami, stymulują narząd wzroku, pomagając tym samym w najlepszym wykorzystaniu tego zmysłu podczas czynności dnia codziennego. Każdy scenariusz można modyfikować pod konkretnych uczniów, biorąc pod uwagę ich rozwój intelektualny, fizyczny lub emocjonalny oraz inne aspekty rozwojowe.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • W jaki sposób wzbudzać zainteresowanie światem u dzieci słabowidzących?
  • Jakich metod, narzędzi i technik używać, by efektywnie edukować dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie wzroku?
  • Co można zrobić, by doskonalić u ucznia umiejętność uważnego słuchania i koncentrację uwagi?
  • W jaki sposób oswoić dzieci z tematycznymi sytuacjami zadaniowymi?
  • Jak pobudzać uczniów do refleksji intelektualnej i emocjonalnej oraz wzmacniać w nich szacunek do innych osób?
  • Za pomocą jakich metod uświadomić uczniom sens działań na rzecz drugiego człowieka?

Publikacja zawiera 9 rozbudowanych scenariuszy zajęć dla uczniów słabowidzących: 3 dla dzieci na etapie edukacji wczesnoszkolnej, 4 dla uczniów na etapie edukacji szkolnej i 2 dla etapu szkoły ponadpodstawowej. Zadania zawarte w scenariuszach zajęć pomagają w ćwiczeniu analizy i syntezy wzrokowej, rozwijaniu procesów myślenia w oparciu o materiał wzrokowy, zwiększaniu poczucia własnej wartości, zaspokajaniu podstawowych potrzeb związanych z bezpieczeństwem, kształtowaniu koncentracji i wyobraźni oraz rozwoju zdolności krytycznego myślenia