Procedury ochrony małoletnich

Cena: 39,00 zł

Prawo i procedury ochrony małoletnich w Polsce przechodzą rewolucyjne zmiany, wprowadzając jeszcze bardziej precyzyjne regulacje. Nowelizacja ustawy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z lipca 2023 r. (ustawa Kamilka) skupia się na kilku kluczowych obszarach, w tym właśnie na standardach ochrony małoletnich.

Publikacja „Procedury ochrony małoletnich” to kompleksowe narzędzie zapewniające informacje na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych. Opisuje standardy, prawa oraz procedury w kontekście ochrony przed przemocą. Wprowadzenie "ustawy Kamilka" nakłada nowe obowiązki na dyrektorów placówek, m.in. kontrolę pracowników i procedury interwencyjne. Pedagog szkolny odgrywa więc kluczową rolę w zapewnieniu wsparcia uczniom w sytuacjach kryzysowych. Publikacja podkreśla istotne znaczenie współpracy z organami oraz instytucjami w reakcji na przypadki przemocy czy nadużyć wobec dzieci.

Patroni

Procedury ochrony małoletnich mają na celu zapobieganie wszelkim formom krzywdzenia dzieci i zapewnienie im odpowiedniej opieki, a także szansy na prawidłowy rozwój. Ich dokładne kształtowanie i stosowanie różni się w zależności od miejscowej legislacji i standardów społecznych.

Standardy ochrony małoletnich to konkretne spisane procedury i zasady, które gwarantują, że dzieci i młodzież w danej placówce są bezpieczne. Istotne w tej kwestii jest to, że nie doznają krzywdzenia ze strony rówieśników lub/i dorosłych. Niestety, osobami, które mogą doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia i dobrostanu młodego człowieka, mogą być pracownicy (nauczyciele, instruktorzy, coache), wolontariusze i/lub osoby w tym samym wieku.

Przygotowanie odpowiednich procedur ma zagwarantować przede wszystkim sprawny przepływ informacji i odpowiednią reakcję na każdy przypadek krzywdzenia. Procedury ochrony małoletnich to zbiór działań i regulacji prawnych mających na celu zapewnienie:

  • bezpieczeństwa,
  • dobrobytu, dobrostanu,  
  • odpowiedniej opieki nad osobami nieletnimi, czyli osobami poniżej wieku pełnoletności.

Procedury te różnią się w zależności od jurysdykcji i kultury, jednak mają na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży:

  • odpowiedniego środowiska do rozwoju,
  • ochronę przed wszelkimi formami przemocy (psychiczna, fizyczna, ekonomiczna, seksualna),
  • ochronę przed zaniedbywaniem, ochronę przed wykorzystywaniem.

 

Poznaj fundamentalne zagadnienia dotyczące ochrony małoletnich, zaczynając od podstaw prawnych, a kończąc na praktycznych przykładach procedur.

1. Zapoznaj się z nowymi obowiązkami i zadaniami nakładanymi na dyrektorów placówek edukacyjnych zgodnie z nowelizacją ustawy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 2023 r.

2. Przeanalizuj konkretne standardy i procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz dobrostanu uczniów w placówce oświatowej.

3. Odkryj szczegóły dotyczące kontroli pracowników w placówkach edukacyjnych, związanej z ich niekaralnością za przestępstwa seksualne.

4. Zaznajom się z fundamentalną rolą pedagoga szkolnego w udzielaniu wsparcia uczniom w sytuacjach kryzysowych, a także pozyskaj informacje dotyczące kluczowych kompetencji niezbędnych w tym kontekście.

5. Dowiedz się, jakie konkretne procedury interwencyjne zostały wprowadzone, aby skutecznie reagować w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia małoletnich.

6. Zdobądź informacje na temat sposobów dokumentowania i zgłaszania incydentów, tak aby placówki przestrzegały najnowszych wytycznych i skutecznie reagowały na sytuacje kryzysowe.

7. Dowiedz się, dlaczego współpraca z organami i instytucjami jest kluczowa w reakcji na przypadki przemocy czy nadużyć wobec dzieci, a także zyskaj praktyczne wskazówki.

8. Poznaj środki ochronne wprowadzone w kontekście przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, mające na celu zabezpieczenie uczniów przed tego typu sytuacjami.