Poradnik efektywnego nauczania

Materiały dla nauczycieli do pracy z uczniami

Cena: 49,90 zł

Autorskie scenariusze lekcji wychowawczych, które są narzędziem do kształtowania w dzieciach i młodzieży odpowiedniej motywacji i krytycznego myślenia oraz do merytorycznego obalania pseudonaukowych mitów, w które mogą wierzyć uczniowie.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak zwiększyć u dzieci i młodzieży efektywność procesu uczenia się - praktyczne i poparte najnowszymi badaniami z zakresu neuronauk?
  • Jak organizować lekcje skutecznie aktywizujące wszystkich uczniów?
  • W jaki sposób wykorzystać autorskie scenariusze lekcji wychowawczych, np. uczących, jak się bronić przed tzw. fake-newsami, jak kształtować dobre nawyki dotyczące uczenia się i umiejętność trafnego planowania realizacji celów?
  • Jakie są propozycje ćwiczeń z zakresu czytania ze zrozumieniem, tworzenia notatek i map myśli, metod pamięciowego uczenia się (fiszki, mnemotechniki i inne)
  • Jak skutecznie zwiększyć efektywność kształcenia swoich uczniów.
  • Jakie są praktyczne narzędzia do wspierania rozwoju i motywowania dzieci i młodzieży?
  • Jakie są najnowsze badaniach z zakresu neurodydaktyki i ustrzeżesz się pseudonaukowych teorii na temat funkcjonowania mózgu?
  • W jaki sposób wykorzystać gotowe scenariusze lekcji wychowawczych i materiały do ich przeprowadzenia, dzięki czemu zaoszczędzisz czas potrzebny na ich przygotowywanie?
  • Za pomocą jakich metod zaangażować uczniów w prowadzone zajęcia oraz zachęcisz ich do dyskusji na poruszane w ich trakcie tematy?