Poradnik efektywnego nauczania

Materiały dla nauczycieli do pracy z uczniami

Cena: 49,90 zł

Ta książka zachwieje wszystkim co do tej pory wydawało Ci się, że wiesz o nauczaniu i stylach nauczania! Dzięki niej jednak na gruzach zbudujesz nowe, pożyteczne poziomy wiedzy, które pomogą Ci zarówno zmienić styl uczenia się na jakościowy, jak i nauczyć tego swoich uczniów!

Czy muzyka klasyczna wpływa na nasz rozwój poznawczy? Jaki jest jedyny właściwy styl uczenia się i czy istnieje taki, który będzie pasował wszystkim? – nawet nie wiesz, w ile mitów na temat uczenia się możesz dziś wierzyć. Tymczasem nowe doniesienia kładą inne światło na te twierdzenia i o tym między innymi mówi ta publikacja.

Twoi uczniowie z pewnością chcą to wiedzieć jak najszybciej! Dlatego w książce znajdziesz także propozycje roboczych scenariuszy zajęć, do wykorzystania na lekcji wychowawczej, które przybliżą im tematykę fake newsów oraz mechanizmów uczenia się.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak zwiększyć u dzieci i młodzieży efektywność procesu uczenia się poprzez praktyczne i poparte najnowszymi badaniami metody z zakresu neuronauk?
  • Jak organizować lekcje skutecznie aktywizujące wszystkich uczniów?
  • W jaki sposób wykorzystać autorskie scenariusze lekcji wychowawczych, np. uczących, jak się bronić przed tzw. fake-newsami, jak kształtować dobre nawyki dotyczące uczenia się i umiejętność trafnego planowania realizacji celów?
  • Jakie są propozycje ćwiczeń z zakresu czytania ze zrozumieniem, tworzenia notatek i map myśli, metod pamięciowego uczenia się (fiszki, mnemotechniki i inne)?
  • Jak skutecznie zwiększyć efektywność kształcenia swoich uczniów?
  • Jakie są praktyczne narzędzia do wspierania rozwoju i motywowania dzieci i młodzieży?
  • Jakie są najnowsze badania z zakresu neurodydaktyki i w jaki sposób ustrzec się pseudonaukowych teorii na temat funkcjonowania mózgu?
  • W jaki sposób wykorzystać gotowe scenariusze lekcji wychowawczych i materiały do ich przeprowadzenia, dzięki czemu zaoszczędzisz czas potrzebny na ich przygotowywanie?
  • Za pomocą jakich metod zaangażować uczniów w prowadzone zajęcia oraz zachęcić ich do dyskusji na poruszane w ich trakcie tematy?