Gazetki ścienne do pobrania. Historia, nauka i przyroda

Materiały dla nauczyciela

Cena: 34,90 zł

Zaloguj się

Gazetki z obszaru historii, nauki i przyrody do pobrania i wydrukowania.

Patroni

• Atrakcyjnie opracowane gazetki w formie pdf do natychmiastowego wydrukowania i wywieszenia w widocznym miejscu w gablotach szkolnych, na tablicy informacyjnej w klasie, bibliotece.

• Każda gazetka obejmuje 4-5 stron

• W każdej gazetce krótki życiorys osoby, ciekawostki z życia i dotyczące działalności

• Ciekawa forma urozmaicenia zajęć zarówno w klasie jak i zdalnie

• Z materiałów możesz skorzystać przy tworzeniu prezentacji multimedialnych – wystarczy wkleić je w wybrane miejsce prezentacji