Mindbook. Zajęcia socjoterapeutyczne. Materiały do pracy z uczniami z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne

Cena: 49,00 zł

Stwarzanie dzieciom możliwości odreagowania oraz wskazywanie prawidłowych wzorców społecznych jest jednym z elementów edukacji szkolnej. Socjoterapia powinna uwzględniać naukę przedstawiania swoich dążeń, dzielenia się swoimi myślami czy komunikowania swoich emocji i odczuć.

By zrobić to w łatwy i ciekawy dla dzieci sposób, stworzono niniejsze opracowanie. Scenariusze zajęć obejmują ćwiczenia dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Każdy arkusz określa cel zadania, ilość osób mogących przystąpić do ćwiczeń oraz niezbędne pomoce dydaktyczne. Dzięki socjoterapii uczniowie mogą łatwo i szybko adaptować się w społeczeństwie zgodnie ze swoim tokiem rozwojowym. To sprawi, że staną się pewnymi siebie dorosłymi, którzy będą dążyć do pokonywania swoich słabości, nie zapominając przy tym o empatii i wsparciu dla pozostałych jednostek.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 • Jak zrozumieć swoje emocje?

 • Jak stworzyć pozytywny obraz swojej osoby?
 • Jak nauczyć się pracy i współpracy w grupie?
 • Jak wzbogacić słownictwo emocjonalne?
 • Jak pomóc dzieciom nieśmiałym i wycofanym społecznie w adaptacji?
 • Jak dostrzegać podobieństwa i różnice w innych osobach?
 • Jak pobudzać wyobraźnię i kreatywność?
 • Jak kształtować pozytywne podejście do życia?
 • Dlaczego rozmawianie o uczuciach i ich wyrażanie jest takie ważne?
 • Jak budować poczucie wspólnoty grupowej?
 • Jak okazywać szacunek innym?
 • Dlaczego uczciwa gra, czyli fair play ma znaczenie?
 • Jak uczyć poszanowania dla ustalonych zasad?
 • Jak zażegnać konflikt nastolatek-dorosły?
 • Jak spojrzeć na daną sytuację z szerszej perspektywy, by znaleźć idealne rozwiazanie?

Zajęcia socjopatyczne mają na celu nauczyć prawidłowych zachowań społecznych w szczególności dzieci, które mają z tym problem. Impulsywność, zaburzenia emocjonalne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym i nieśmiałość, może stanowić barierę dla społecznego podejścia w codziennym funkcjonowaniu. Zabawy, rebusy, karty ćwiczeń i kolorowanki mają w łatwy sposób przedstawić dzieciom najważniejsze podwaliny życia społecznego.